Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг» 2018 року набору

Навчальні дисципліни освітньо-професійної програми Маркетинг

Назва
дисципліни
Анотація
Презентація
Обов’язкові дисципліни
 
Вища математика
 
Економіко-математичні методи та моделі
 
Економічна інформатика
 
Економічна теорія
 
Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)
 
Історія економіки та економічної думки
 
Історія України
 
Історія української культури
 
Правознавство
 
Українська мова  (за професійним спрямуванням)*
 
Університетська освіта
 
Фізичне виховання
 
Філософія
 
Аграрний маркетинг
 
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 
Бухгалтерський облік
 
Економіка підприємства
 
Біржова справа
Анотація
 
Конкурентоспроможність підприємств Анотація  
Логістика
 
Маркетинг
 
Маркетинг послуг
 
Маркетингова збутова політика Анотація  
Маркетингова товарна політика
 
Маркетингове ціноутворення
 
Маркетингові дослідження
 
Маркетингові комунікації
 
Менеджмент
 
Проектний аналіз Анотація  
Системи технологій
 
Сталий розвиток сільських територій
 
Статистика
 
Теорія організації Анотація  
Управління бізнес процесами Анотація  
Вибіркові
 
Політологія
Презентація
Психологія
Презентація
Етика та естетика
Презентація
Конфліктологія
Презентація
Логіка
Презентація
Соціологія
Презентація
Блок 1
 
Аграрне право
Презентація
Економіка праці і соціально-трудові відносини Презентація
Електронна комерція
Презентація
Етика ділового спілкування Анотація Презентація
Інформаційні системи і технології в маркетингу
Презентація
Маркетинг підприємств малого бізнесу Анотація Презентація
Міжнародна економіка
Анотація
Презентація
Організація та планування діяльності підприємств Анотація Презентація
Підприємництво Анотація Презентація
Реклама і рекламна діяльність аграрних підприємств Презентація
Стратегія підприємства
Презентація
Товарознавство Анотація Презентація
Управління якістю
Презентація
Фінанси
Презентація
Блок 2
 
Соціальна економіка Анотація Презентація
Господарське законодавство
Презентація
Гроші та кредит
Презентація
Економічна безпека підприємства
Презентація
Етика бізнесу Анотація Презентація
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Презентація
Імітаційне моделювання
Презентація
Комп'ютерні мережі та телекомунікації Презентація
Контролінг Анотація Презентація
Маркетинг агропромислових формувань
Презентація
Організація аграрного бізнесу Анотація Презентація
Потенціал і розвиток підприємства Анотація Презентація
Стандартизація та сертифікація продукції
Презентація
Торгівельне підприємництво Презентація