Доступ до публічної інформації

 

 1. Статут ПДАУ 

 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм

 4. Структура та органи управління

 5. Кадровий склад ПДАУ

 6. Освітні програми, що виконуються в університеті, та перелік освітніх компонентів
 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 8. Мови освітнього процесу

 9. Перелік вакантних посад у ПДАУ
 10. Матеріально-технічне забезпечення ПДАУ

 11. Напрями наукової діяльності

 12. Про гуртожитки ПДАУ

 13. Результати моніторингу якості освіти

 14.  Щорічні звіти ректора, річні звіти про діяльність ПДАУ

 15. Правила прийому

 16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 17. Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти 

 18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 19. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 20. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в ПДАУ, порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню), порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню)

 21. Бюджет, кошторис ПДАУ

 22. Звіт про використання та надходження коштів

 23. Інформація про проведення тендерних процедур

 24. Штатний розпис

 25. Договори оренди

 26. Інше