Доступ до публічної інформації

 1. Структура Полтавського державного аграрного університету

 2. Звіти ректора

 3. Стратегія розвитку на 2020 - 2025 роки

 4. Перспективний план розвитку Полтавського державного аграрного університету на період до 2025 року

 5. Стратегія інтернаціоналізації Полтавського державного аграрного університету до 2025 року

 6. Концепція освітньої діяльності ПДАУ

 7. Комплексна цільова програма розвитку ПДАУ на період до 2020 року

 8. Статут ПДАУ (нова редакція)

 9. Сертифікати

 10. Положення про вчену раду Полтавського державного аграрного університету

 11. Рішення вченої ради університету

 12. Наглядова рада

 13. Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції

 14. Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

 15. Положення про структурні підрозділи

 16. Положення про вчені ради навчально наукового інституту,  факультетів ПДАУ

 17. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

 18. Положення про конкурсний відбір на посаду директора фахового коледжу, що є відокремленим структурним підрозділом ПДАУ

 19. Положення про психологічну службу

 20. Положення про протидію булінгу (цькуванню)

 21. Положення про омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ

 22. Склад керівних органів ПДАУ

 23. Перелік вакантних посад у ПДАУ

 24. Інформація про проведення аукціону

 25. Положення про студентське самоврядування

 26. Положення про раду молодих вчених

 27. Правила внутрішнього трудового розпорядку

 28. Колективний договір

 29. Перелік освітніх програм

 30. Підсумкові рейтингові показники роботи НПП за 2018 календарний рік

 31. Підсумкові рейтингові показники роботи НПП за 2019 календарний рік

 32. Підсумкові рейтингові показники роботи НПП за 2020 календарний рік

 33. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 34. Інформація про соціальну інфраструктуру

 35. Матеріально-технічне забезпечення ПДАУ

 36. Кадровий склад ПДАУ

 37. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 38. Порядок подання та розгляд скарг здобувачів вищої освіти у ПДАУ

 39. Якість надання освітніх послуг в 2018 році

 40. Якість надання освітніх послуг в 2019 році

 41. Якість надання освітніх послуг в 2020 році

 42. Наказ МОН № 686 від 25.05.20р. Про перейменування коледжів ПДАУ

 43. Положення про відзнаку ректора "Ювілейна медаль "Полтавська державна аграрна академія - 100 років""

 44. Акредитація

 45. Результати моніторингу якості освіти

 46. Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО

 47. Про порядок вирішення конфліктних ситуацій у ПДАУ

 48. Стратегія розвитку 2021-2025

 49. Перспективний план розвитку до 2025

 

Фінансова звітність: