Ректор Полтавського державного аграрного університету

 
 
АРАНЧІЙ
Валентина Іванівна

кандидат економічних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
ректор Полтавського державного аграрного університету

 

 

Валентина Іванівна – випускниця закладу вищої освіти, котрий очолює і єдина жінка-ректор в історії університету. Вищу освіту здобула в 1983 р. у сільськогосподарському інституті за спеціальністю «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва». Розпочала трудову діяльність за фахом на посаді бухгалтера, згодом економіста з оплати праці спецгоспу імені Димитрова Оржицького району Полтавської області. Роботу в Полтавському державному аграрному університеті почала асистентом кафедри організації сільськогосподарського виробництва. У 1995 р. закінчила аспірантуру, з 1997 р. працювала доцентом, згодом завідуючою кафедри, деканом факультету обліку та фінансів. З 2008 р. – перший проректор і директор навчально-наукового інституту економіки та бізнесу університету.

З 2011 року В.І. Аранчій обіймає посаду ректора Полтавського державного аграрного університету. За період роботи на посаді сприяє зміцненню матеріальної бази закладу вищої освіти, залучаючи для розвитку та переоснащення матеріальної бази університету інвестиції приватних компаній, які працюють на аграрному ринку області.

За дієвої підтримки В.І. Аранчій, як ректора, сертифіковано роботу наукових лабораторій, зокрема: «Лабораторії агроекологічного моніторингу», яка атестована на право проведення вимірювань за 19 показниками під час контролю якості ґрунтів й сировини рослинного походження та «Лабораторії якості зерна», якою послуговуються значна кількість аграріїв України. Поліпшено діяльність лабораторії альтернативних та відновлювальних джерел енергії, навчально-виставкового центру «НАКА», Центру інтелектуальної власності.

В.І. Аранчій доклала значних зусиль для організації роботи Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва, у сладі якого 3 потужні лабораторії: «Наукова лабораторія селекції озимої пшениці», «Наукова лабораторія селекції зернобобових та круп’яних культур», «Наукова лабораторія селекції, насінництва та сортової агротехніки сої», а виведені в них сорти визнані далеко за межами країни. Отже, довготривала кропітка праця у поєднанні з вдалою кадровою політикою сприяли визнанню успішності закладу вищої освіти, тож наслідком стало рішення МОН України від 19.11.2019 р., згідно з яким, на базі університету профінансовано відкриття центру колективного користування науковим обладнанням, зокрема «Лабораторії сучасних методів агрономії та прискорення селекції рослин». Відтепер посилилося державне значення наукової діяльності університету.

За підтримки ректора науково-дослідна робота закладу вищої освіти також здійснюється в межах науково-дослідної теми: «Розвиток АПК на основі раціонального природокористування» (номер державної реєстрації 0117U003104); «Обґрунтування методів інформаційно-консультативної підтримки агропромислової сфери» номер державної реєстрації (0117U003098). Як керівник та науковець, особливу увагу В. І. Аранчій приділяє організації освітньої та наукової діяльності підрозділів університуту. Зокрема, за її каденції університут розширив спектр освітніх послуг до 22-х освітньо-професійних програм. Відкрито спеціалізовану вчену раду Д 44.887.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій з економіки. Щорічно 10-12 осіб захищають кандидатські дисертації та 3 і більше – докторські. Загалом вдала управлінська політика В.І. Аранчій сприяла тому, що 88% науково-педагогічних працівників університету мають наукові ступені і вчені звання, що є найвищим показником у регіоні.

За безпосередньої участі ректора В.І. Аранчій активізовано міжнародну діяльність університету – укладено понад 50 договорів з іноземними університетами, установами й організаціями 23-х країн світу. Договори безпосередньо спрямовані на поліпшення практичної підготовки викладачів і студентів. Наполеглива, продуктивна робота сприяла тому, що університет почала займати провідні місця в рейтингу серед закладів вищої освіти країни.

В. І. Аранчій плідно займається науковою та методичною роботою, має власну наукову школу – готує аспірантів, є автором підручників та навчальних посібників для студентів з питань фінансової діяльності підприємств, грошей та кредиту, інформаційних систем і технологій в фінансових установах. Її науковий доробок складає 224 праці: 100 фахових публікацій, серед них і монографії; 95 робіт науково-методичного характеру; 29 статей публіцистичного змісту. В.І. Аранчій займається винахідницькою діяльністю, є автором 16 патентів на винаходи і корисні моделі, два з яких відмічені Дипломами та золотими медалями міжнародної виставки винаходів (м. Ясси, Румунія, 2013 р).

Педагогічна, наукова, громадська та адміністративна діяльність В. І. Аранчій спрямована на поліпшення підготовки висококваліфікованих фахівців як для аграрної галузі, так і для інших галузей національної економіки України шляхом тісного поєднання освітнього процесу з виробництвом, а також формування у студентів високого почуття патріотизму, національної свідомості, громадянського обов’язку, високого професіоналізму у виконанні завдань з гарантування продовольчої безпеки нашої держави.

За особистий внесок у розвиток вищої освіти та вищої аграрної освіти України нагороджувалася Почесною грамотою Верховної Ради України, відомчими нагородами Міністерства освіти та науки України й Міністерства аграрної політики та продовольства України: «Відмінник освіти України (2000 рік), «Знак Пошани» (2004 рік) та «Відмінник аграрної освіти України ІІ ступеня (2006 рік). За уміле керівництво закладом вищої освіти має подяки Міністра аграрної політики та продовольства України, грамоти Полтавської обласної ради та обласної державної адміністрації.