Практична підготовка студентів ПДАУ

Новини:

Виробнича практика ЗВО на базі компанї Syngenta

Навчальна практика з дисципліни «Бджільництво» студентів факультету агротехнологій та екології  на базі ПСП «Дружба» Семенівського району

Навчальна практика студентів факультету агротехнологій та екології. Знайомство з досвідом органічного вирощування культур у ПП "Агроекологія" Шишацького району

Студенти спеціальності «Ветеринарна медицина» пройшли навчальну практику на базі ПП «Агроекологія» Шишацького району

Фотозвіт з екскурсії майбутніх фахівців з публічного управління до Полтавської обласної ради та Полтавської ОДА

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» ознайомилися з діяльністю Регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області

Спеціальність Публічне управління та адміністрування. Цікаві події першого тижня навчальної практики «Вступ до фаху»

Буклет для спеціалістів та спеціалісток, які допомагають молоді з професійним самовизначенням

Всі новини

 

Практична  підготовка  є  однією  з  форм  організації  освітнього процесу  в  Полтавському державному аграрному університеті та здійснюється шляхом проведення практики. Вона дає змогу здобути програмні компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Метою практики є:
-  набуття  студентами  компетентностей,  на  основі  отриманих  в академії теоретичних знань, для прийняття самостійних рішень у виробничих умовах та досягнення програмних результатів навчання;
-   оволодіння сучасними методами, навичками, вміннями та формами організації праці у сфері професійної діяльності студентами;
-  виховання  потреби  систематично  поповнювати  свої  знання  та застосовувати їх в майбутній професійній діяльності.

Види  й  обсяги  практики  визначаються  освітньо-професійною програмою  підготовки  фахівців  та  відображаються  в  навчальних  планах  і робочих навчальних планах, графіках навчального процесу.

Практична  підготовка  студентів  передбачає  організацію  та проведення  наступних  видів  практик: навчальна (ознайомлювальна,  мовна, екскурсійно-оглядова  тощо), виробнича (технологічна,  експлуатаційна, конструкторська,  обліково-аналітична  та  інші), професійна, науково-дослідна (науково-дослідницька), переддипломна практики.

Мета, зміст та послідовність проведення практик відображаються в наскрізній програмі практики певної освітньо-професійної програми відповідно до стандарту вищої освіти.

Практика  студентів  Університету  проводиться  на  базах  практики,  які забезпечують виконання програм практики для відповідних освітніх рівнів. 

Базами практики можуть бути суб’єкти господарювання,  незалежно від їх  організаційно-правової  форми  та  форми  власності,  фізичні  особи,  які проводять  незалежну  професійну  діяльність,  органи  державної  влади  і місцевого  самоврядування,  громадські  формування,  об’єкти  структурних підрозділів Університету, а також бази за межами України за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі програм практики.

 

 
 
ННІ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ, ПРАВА ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
ННІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ, СЕЛЕКЦІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА