Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти

Керівник відділу моніторингу та забезпечення якості освіти,
к.в.н., доцент
Завідувач навчально-методичного кабінету,
к.п.н., доцент
 Фахівець внутрішнього аудиту
процесів діяльності та моніторингу якості освіти, к.е.н., доцент
Терещенко
Наталія Іванівна
Рудик
Вікторія Сергіївна
Фахівець сектору інноваційних технологій навчання та організації навчального процесу
Провідний фахівець, доктор філософії Методист I категорії
     
Якість освіти Новини Заходи Зворотній зв'язок
Положення про відділ Наказ про створення відділу Історія відділу Звіт про роботу
Професійне удосконалення працівників Відділу Громадське обговорення нормативних документів

 

Завдання Відділу:

участь у розробленні політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти, визначенні принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

координація роботи щодо моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, а також забезпечення публічності інформації про освітні програми;

координація роботи щодо щорічного оцінювання науково-педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету;

моніторинг якості надання освітніх послуг в Університеті;

систематизація та формування сучасних підходів до внутрішньої університетської системи забезпечення якості освіти;

розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, участь у стратегічному плануванні Університету;

узгодження дій усіх структурних підрозділів Університету з питань реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

 

      4-й навч. корпус, каб. 411, 413
тел.: (0532) 56-94-09
ел. адреса: vyo@pdaa.edu.ua
Наш Facebook