Про університет

 
 
 
 

Полтавський державний аграрний університет — це престижний заклад вищої освіти України, що проводить інноваційну освітню діяльність з підготовки фахівців європейського рівня як для агропромислового комплексу, так і для інших галузей національної економіки України та має розвинену інфраструктуру навчальних і науково-виробничих підрозділів, які сприяють поширенню наукових знань і проводять культурно-просвітницькі заходи.

 

За свою майже вікову історію ми підготували чимало висококваліфікованих спеціалістів. Випускники Університету нині обіймають керівні посади як в українських, так і в іноземних бізнес-структурах, працюють у державних органах влади та різних міністерствах України.

 

Щороку Університет випускає близько 1 400 кваліфікованих фахівців, серед яких є відомі аграрії, Герої України, успішні бізнесмени, політики, науковці, громадські діячі, банкіри та просто успішні люди.

 

Нині до складу Університету входять 2 навчально-наукові інститути та 4 факультети:

 

 • ННІ економіки, управління, права та ІТ;
 • ННІ агротехнологій, селекції та екології;
 • Інженерно-технологічний факультет;
 • Факультет ветеринарної медицини;
 • Факультет обліку та фінансів;
 • Факультет технології тваринництва та продовольства.

 

Сукупно у їхньому складі налічується 28 кафедр.

 

Також до складу Полтавського державного аграрного університету входять:

 

 • Центр міжнародної освіти;
 • Центр європейської освіти та іноземних мов;
 • Селекційний центр і дослідне господарство;
 • Центр впровадження Індустрії 4.0;
 • Навчально-науковий центр забезпечення освітньої діяльності та якості освіти;
 • Навчально-науковий центр інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих;
 • психологічна служба;
 • спортивно-оздоровчий табір, який розташований на березі річки Ворскла;
 • 7 коледжів.

 

Загалом у нашому навчально-науково-виробничому комплексі навчається понад 9 тис. студентів.

 

Станом на сьогодні Університет здійснює підготовку фахівців за 29 спеціальностями. Освітній процес відбувається в чотирьох навчальних корпусах. А з метою забезпечення культурного розвитку студентської молоді для студентського самоврядування було збудовано п’ятий корпус.

 

До послуг студентів одна з найукомплектованіших фаховою літературою бібліотек Полтавщини, яка налічує майже 40 тис. томів. Університет має військову кафедру, яка здійснює підготовку офіцерів запасу.

 

Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький склад із 314 осіб, з яких 300  (95,5 %) мають наукові ступені та/або вчені звання: докторів наук – 67 (професорів – 57), кандидатів наук – 219 (доцентів  – 190), членів-кореспондентів – 3, академіків – 11.

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру і докторантуру. За сімома спеціальностями в аспірантурі навчається 366 осіб, за двома спеціальностями в докторантурі – 9 осіб.

 

В Університеті функціонує спеціалізована вчена рада (шифр Д 44.887.01) зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Зокрема, за останню каденцію з 2017 р. у ній захищено 5 докторських і 14 кандидатських дисертацій.

 

У закладі вищої освіти функціонують 4 творчі колективи, 2 з яких мають статус народних — «Мал-а-Хіт» і «Маланка», вони здобули перемоги в міжнародних конкурсах. Реалізації творчих задумів молоді сприяє дієва мережа студентських інтелектуальних клубів, а потужна матеріальна база – розвитку професійного спорту.

 

      

 

Серед спортсменів Університету та його випускників – чемпіони України, Європи, світу та паралімпійці. У ПДАУ здобули освіту понад 300 кандидатів у майстри спорту України, 197 майстрів спорту України, 18 майстрів спорту України міжнародного класу, 7 заслужених майстрів спорту України.

Широкі й міцні міжнародні зв’язки Університету дають нашим студентам можливість пройти ознайомчу закордонну практику у 23 країнах світу, зокрема у Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Польщі, Угорщині, Австрії, Швейцарії, Німеччині, Нідерландах, Франції, США, Канаді та навіть в Австралії та Новій Зеландії. Університет співпрацює з понад 40 університетами, установами й організаціями з 20 країн світу. Студенти можуть вивчити або покращити рівень знань з таких іноземних мов, як англійська, німецька, польська у Мовному центрі ПДАУ.

 

Стипендіальні кошти, що отримують наші студенти під час таких практик або стажувань, у декілька разів перевищують вартість навчання студента за контрактом у нашому Університеті. Крім того, наші магістри мають змогу отримати паралельно з нашим українським дипломом ще і європейські дипломи державного зразка.

 

Університет має хороше матеріально-технічне забезпечення. На території студентського містечка, розташованого неподалік від центру міста, до послуг студентів 5 навчальних корпусів, 6 гуртожитків, дискотека, інформаційний центр, 2 їдальні, 4 буфети, потужний спортивний центр, 2 спортивні майданчики, віварій. Територія студентського містечка – справжній кампус – огороджена парканом та оснащена зоною вільного доступу до мережі Інтернет Wi-Fi.

Справжньою окрасою не лише Університету, а й Полтави є чудовий парк площею 4,5 гектара, де росте чимало екзотичних рослин.

 

Досвід багатьох десятиліть доводить, що Полтавський державний аграрний університет був і залишається флагманом науки з європейською якістю української освіти.