Про університет

 
Полтавський державний аграрний університет – один із найстаріших навчальних закладів Полтавщини. За свою майже вікову історію тут підготовлено чимало висококваліфікованих спеціалістів. Випускники університету нині займають керівні посади як в українських, так і в іноземних бізнес-структурах, працюють у державних органах влади та в різних міністерствах України.

Нині до складу університету входять:

 У нашому навчально-науково-виробничому комплексі навчається понад 9.000 тисяч студентів.

Станом на сьогодні університет здійснює підготовку фахівців за 35 освітньо-професійними програмами. Освітній процес відбувається в 4-х навчальних корпусах. Окремий,
5-й корпус, збудовано для студентського самоврядування з метою забезпечення культурного розвитку студентської молоді.

До послуг студентів одна з найукомплектованіших фаховою літературою бібліотек Полтавщини, яка налічує 395382 томів. Університет має військову кафедру, яка здійснює підготовку офіцерів запасу.

Станом на 1 жовтня 2019 р. контингент студентів університету становить 9277 осіб. Із них: на денній формі навчання – 3906 осіб, на заочній формі навчання – 2061 особа; контингент студентів коледжів на денній формі навчання – 2638 осіб, на заочній формі навчання – 672 особи.

Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький склад із 336 осіб. Із яких 88 % мають наукові ступені та/або вчені звання. Зокрема, докторів наук – 46 (професорів 34) кандидатів наук – 250 осіб (доцентів 180), старших  дослідників – 10, академіків – 9, член-кореспондентів – 5.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру і докторантуру. За 8 спеціальностями навчається 149 осіб, за двома спеціальностями докторантури – 4.

В університеті функціонує спеціалізована вчена рада (шифр Д 44.887.01). зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Зокрема, за останню каденцію з 2017 р. у ній захищено 5 докторських і 14 кандидатських дисертацій.

У закладі вищої освіти функціонують 6 творчих колективів, 2 з яких мають статус народних «Мал-а-Хіт» і «Ярина» які, здобули перемоги на міжнародних конкурсах. Реалізації творчих задумів молоді сприяє дієва мережа студентських інтелектуальних клубів та потужна матеріальна база для розвитку професійного спорту. Серед спортсменів університету та його випускників – чемпіони України, Європи, Світу та Паралімпійці. Зокрема, з 1991 р. й дотопер в академії здобули освіту: КМС – 62; МСУ – 85; МСУМК – 20; ЗМСУ – 5; призерів міста – 235 осіб; призерів області – 200; чемпіонів України – 110; чемпіонів Європи – 50; чемпіонів світу – 20; переможців паралімпійських ігор – 5.

Широкі й міцні міжнародні зв’язки університету дають нашим студентам можливість пройти ознайомчу закордонну практику або стажування у 23-ти країнах світу. Укладено договори про співпрацю з 55 стейкхолдерами різних країн світу. Стипендіальні кошти, що отримують наші студенти під час таких практик чи стажувань, у декілька разів перевищують вартість навчання студента за контрактом у нашому університеті. Крім того наші магістри мають змогу отримати паралельно з нашим українським дипломом ще й європейські дипломи державного зразка.

Університет має хороше матеріально-технічне забезпечення. На території студентського містечка, розташованого неподалік від центру міста, до послуг студентів: 5 навчальних корпусів,
6 гуртожитків, дискотека, інформаційний центр, 2 їдальні, 4 буфети, спортивні й тренажерні зали, 2 спортивні майданчики, віварій. Територія студентського містечка, справжній кампус – огороджена парканом та оснащена зоною вільного доступу до мережі Інтернет Wi-Fi.

Справжньою окрасою не лише університету, а й Полтави є чудовий парк площею 4,5 гектара, де ростуть чимало екзотичних рослин.

Досвід багатьох десятиліть доводить, що Полтавський державний аграрний університет був та залишається флагманом науки з європейською якістю української освіти.

Оскільки Полтавщинааграрний регіон, виш має свою унікальність, готуючи фахівців аграрного профілю та для інших галузей національної економіки. Університет працює злагоджено й успішно, як єдиний механізм, у якому кожен складник здійснює значущий внесок у розбудову закладу вищої освіти. У Полтавському державному аграрному університеті підготовка студентів ведеться за ступеневою системою - бакалавр, магістр - відповідно до отриманих ліцензій з таких спеціальностей.