Структура Полтавського державного аграрного університету

 

 

 

Наглядова рада ПДАУ

Ректор

Ректорат

Вчена рада ПДАУ

Студентський сенат ПДАУ

Відділ міжнародних зв'язків

Наукова частина:

Редакційно-видавничий відділ

Навчально-виробничий підрозділ із селекції та насінництва

Навчально-дослідне господарство „Ювілейний”

Навчально-наукового інституту забезпечення освітньої діяльності та якості освіти

Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Відділ канцелярії

Бухгалтерія

Адміністративно-господарська частина

Навчально-науковий інститут комунікаційних та інноваційних освітніх технологій:

Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій

Науково-методична рада

Центр міжнародної освіти

Ресурсний центр зі сталого розвитку

Коледжі ПДАА:

Факультети:

  1. Факультет агротехнологій та екології
  2. Факультет ветеринарної медицини
  3. Факультет інженерно-технологічний
  4. Факультет обліку та фінансів
  5. Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва