Структура Полтавського державного аграрного університету

 

 

 

Наглядова рада ПДАУ

Ректор

Ректорат

Вчена рада ПДАУ

Студентський сенат ПДАУ

Відділ міжнародних зв'язків

Наукова частина:

Редакційно-видавничий відділ

Навчально-науковий центр забезпечення освітньої діяльності та якості освіти

Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Відділ канцелярії

Юридичний відділ

Відділ кадрів

Бухгалтерія

Адміністративно-господарська частина

Служба охорони праці

Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій

Навчально-науковий інститут агротехнологій, селекції та екології

Факультети:

Навчально-науковий центр інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих:

Рада з якості вищої освіти

Коледжі ПДАУ: