Вибір навчальних дисциплін

Здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін, що передбачено пунктом 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту», а саме: «…вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу».

 

Положення про забезпечення права на вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в Полтавському державному аграрному університеті

 

 

Вибіркові навчальні дисципліни для вибору в 2023-2024 навчальному році

Вибіркові навчальні дисципліни для вибору в 2022-2023 навчальному році

Вибіркові навчальні дисципліни для вибору в 2021-2022 навчальному році

Вибіркові навчальні дисципліни для вибору в 2020-2021 навчальному році

Вибіркові навчальні дисципліни для вибору в 2019-2020 навчальному році