ВСП "Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ"

м. Полтава,
вул. Сковороди, 18
Приймальна директора:
тел.  (05322) 60-79-93
Офіційна поштова скринька:
Адміністрація сайту:

 

Відокремлений структурний підрозділ "Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ" - вищий державний навчальний заклад І рівня акредитації.

За свою більш, ніж вікову історію, навчальний заклад пройшов шлях становлення від простої садової  школи до одного із найпрестижніших вищих навчальних закладів регіону. Змінювались покоління викладачів і студентів, мінялися назви навчального закладу, але незмінними залишалися високий педагогічний потенціал колективу, його постійний творчий пошук.

Шевніков Микола Янаєвич

директор Аграрно-економічного фахового коледжу,

професор кафедри рослинництва Полтавської ДАУ,

голова Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Полтавської області,

доктор сільськогосподарських наук, професор

 

На сьогоднішній день коледж – це сучасний навчальний заклад, в якому навчається майже 1000 студентів денної та заочної форм навчання за такими спеціальностями:

  • “Агрономія”
  • “Геодезія та землеустрій”
  • “Садово-паркове господарство” 
  • “Облік і оподаткування” 
  • “Менеджмент”
  • “Фінанси, банківська справа та страхування ”.

Освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, коледж проводить за денною та заочною формами навчання на базі повної загальної середньої освіти та  базової загальної середньої освіти.

Очолює навчальний заклад ось уже протягом майже 20 років доктор сільськогосподарських наук, професор, Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Полтавської області Микола Янаєвич Шевніков.

Навчальний процес в коледжі забезпечують 68 викладачів. 27 з них встановлено вищу категорію, 10 викладачам присвоєно звання “Викладач-методист”, 3 чол. – “Старший викладач”. 1 чол. – ”Заслужений працівник освіти України”. Нагороджені нагрудними знаками: “Відмінник освіти України” – 2чол., “Відмінник аграрної освіти України” – 7 чол., ”Знак пошани” Міністерства аграрної політики – 7чол., “Петро Могила” – 1чол.

Коледж має 2 навчальні корпуси, де обладнано відповідні навчальні кабінети, лабораторії та 4 комп’ютерних класи, наочне обладнання і навчально-методичне забезпечення яких дозволяє в повному обсязі забезпечити проведення теоретичних та лабораторно-практичних занять.

До послуг студентів спортивна та актова зали, бібліотека з читальною залою, студентська їдальня та гуртожиток.

Наказом Міністра аграрної політики України №92 від 14.06.2000 року на базі закладу створено республіканський Навчально–практичний центр з підготовки та перепідготовки фахівців із спеціальності 5.08010102 “Землевпорядкування”.

Щоб забезпечити розвиток та реалізацію творчого потенціалу студентів, в коледжі створена належна база для занять художньою та технічною творчістю, працюють гуртки з різних навчальних дисциплін, спортивні секції.

У відповідності до Болонського процесу, у коледжі створено чітку систему ступеневої освіти, яка охоплює всі спеціальності. Вступ у наш навчальний заклад, по суті, є вступом до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. Щорічно більше 80% випускників коледжу за результатами професійної співбесіди продовжують навчання на старших курсах відповідних факультетів Полтавської державної аграрної академії, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (ПНТУ), Харківського національного аграрного університету ім.В.В. Докучаєва, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського (ХАІ, м.Харків), Національного університету біоресурсів і природокористування (м.Київ), Сумського національного аграрного університету(м.Суми).