Фаховий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»

До публікації в журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» приймаються матеріали науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників, науковців і фахівців, які присвячені пошуку можливостей зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції на промислових підприємствах. Особливістю є те, що кожна досліджувана проблема розглядається з двох боків – з боку економіки та з боку інженерії, наприклад, в контексті формування критерію «ціна – якість», в якому перша складова стосується досліджень в області економіки підприємства, а друга – в області інженерії. Науковий результат, що отримано на перетині цих наук, може бути використаний в реальному виробництві для виявлення резервів, які забезпечують можливість зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції. Результати таких прикладних наукових досліджень публікуються у Журналі за спеціальностями:

    • 051 – Економіка;
    • 071 – Облік і оподаткування;
    • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування;
    • 073 – Менеджмент;
    • 075 – Маркетинг;
    • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
    • 121 – Інженерія програмного забезпечення;
    • 122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології;
    • 123 – Комп'ютерна інженерія;
    • 124 – Системний аналіз;
    • 125 – Кібербезпека;
    • 126 – Інформаційні системи та технології;
    • 132 – Матеріалознавство;
    • 133 – Галузеве машинобудування;
    • 134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка;
    • 136 – Металургія;
    • 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
    • 142 – Енергетичне машинобудування;
    • 143 – Атомна енергетика;
    • 144 – Теплоенергетика;
    • 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
    • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
    • 161 – Хімічні технології та інженерія;
    • 162 – Біотехнології та біоінженерія;
    • 163 – Біомедична інженерія;
    • 171 – Електроніка;
    • 172 – Телекомунікації та радіотехніка;
    • 181 – Харчові технології;
    • 182 – Технологія легкої промисловості;
    • 183 – Технології захисту навколишнього середовища;
    • 184 – Гірництво;
    • 185 – Нафтогазова інженерія та технології;
    • 241 – Готельно-ресторанна справа;
    • 271 – Річковий та морський транспорт;
    • 272 – Авіаційний транспорт;
    • 275 – Транспортні технології (за видами);
    • 281 – Публічне управління та адміністрування;
    • 292 – Міжнародні економічні відносини.

 

Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань України» (категорія «Б») з технічних та економічних наук за 37 спеціальностями (затверджено наказами Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019, № 975 від 11.07.2019, № 1301 від 15.10.2019 та № 1643 від 28.12.2019).
 

Сайт журналу