ВСП "Фаховий коледж управління, економіки і права ПДАУ"

 
 

36011 м. Полтава-11,

проспект Першотравневий, 10

Електронна пошта: acup@ukr.net

http://acup.poltava.ua/

56-90-87 – приймальна директора

(0532) 56-53-62– факс

 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж управління, економіки і права ПДАУ» – один із знаних навчальних закладів Полтавщини, осередок освіти та культури сучасної молоді.

Понад 70 років на ринку освітніх послуг – років професійного зростання, переосмислень і звершень. Коледж пройшов шлях становлення від радянсько-партійної школи, технікуму по підготовці керівних кадрів колгоспів і радгоспів до сучасного освітнього закладу, який забезпечує високу якість підготовки  фахівців для різних галузей економіки України.

Змінювалися покоління керівників, викладачів, студентів, змінювалася назва навчального закладу, але незмінними у всі часи залишаються високий педагогічний та професійний потенціал колективу, його постійний творчий пошук.

Входження до структури Полтавської державної аграрної академії 2004 року відкрило нові перспективи щодо підготовки фахівців у системі вищої освіти не лише за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, а й бакалавра. Завдяки партнерським відносинам із базовим вищим навчальним закладом у Коледжі реалізується ідея безперервності навчання та ступеневої підготовки.

Директор Карманенко Василь Васильович з 2021 р.

Висококваліфікований педагогічний колектив, власна модернізована навчальна база, широке використання новітніх інформаційних технологій забезпечують високий рівень підготовки здобувачів освіти. Студенти проходять  ґрунтовну практичну підготовку на передових підприємствах Полтави і Полтавської області, що дозволяє їм успішно конкурувати на ринку праці.  

Коледж – це і можливість для гармонійного розвитку особистості, можливість розвинути лідерські якості. Упродовж багатьох років діє система активної співпраці адміністрації із органами студентського самоврядування та залучення їх до організаційної, управлінської діяльності та виховного процесу.

Педагогічний колектив Коледжу

Підготовка фахівців у Коледжі здійснюється за 6 спеціальностями. У межах цих спеціальностей освітній процес відбувається за 6 освітньо-професійними програмами з наданням повної загальної середньої освіти:

  • 081 Право (ОПП – правознавство);
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (ОПП– фінанси і кредит);
  • 071 Облік і оподаткування; (ОПП– оціночна діяльність);
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОПП– інформаційна діяльність підприємства);
  • 073 Менеджмент (ОПП– організація виробництва);
  • 201 Агрономія (ОПП– організація і технологія ведення фермерського господарства).

У структурі Коледжу три відділення, 6 циклових комісій, навчально-виробничий центр.

Для забезпечення навчально-виховного процесу функціонує матеріально-технічна база: у 2-х навчальних корпусах обладнані 39 кабінетів та лабораторій, із них 4 комп’ютерні лабораторії, 5 стаціонарних мультимедійних аудиторій, що дозволяє ефективно використовувати і дистанційну форму навчання. У корпусах розміщені бібліотека з читальним залом, методичний кабінет, актова зала, їдальня.  Для забезпечення практичної підготовки використовується навчально-допоміжний корпус в с. Калашники, Полтавського району.

Студентський гуртожиток Коледжу розрахований на 435 місць, що повністю відповідає потребам закладу. Студенти мають можливість проводити дозвілля на   спортивному майданчику,  у тренажерній та  тенісній  залі, дискоклубі, що функціонують у гуртожитку..

Гордістю Коледжу є його випускники, які обіймають керівні державні посади різного рівня, очолюють сучасні господарства, здобули наукові ступені та просто стали успішними людьми. Свідченням конкурентоспроможності випускників навчального закладу є цілі династії поколінь студентів, які обирають для професійного зростання саме Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії»