Напрями наукової діяльності - наукові школи

Положення про наукову школу Полтавського державного аграрного університетуї (нова редакція), введеного в дію наказом ректора №251 від 01 вересня 2021 року

Наказ в.о.ректора університету № 310 від 30 листопада 2022 року "Про ліквідацію наукових шкіл Полтавського державного аграрного університету" та "Про зміну наукового керівника наукової школи Полтавського державного аграрного університету"

Наказ ректора університету №381 від 23 грудня 2021 року "Про введення в дію рішень вченої ради Полтавського державного аграрного університету"

Наказ ректора академіі №11 від 06 лютого 2019 року "Про реєстрацію наукової школи Полтавської державної аграрної академії"

Наказ ректора академіі №72 від 05 квітня 2017 року "Про перереєстрацію наукових шкіл Полтавської державної аграрної академії"

 

Наукові школи
Полтавського державного аграрного університету в 2022 році

 

Наукова школа, науковий керівник
Спеціальності
«Розвиток та підвищення ефективності тваринницьких підкомплексів агропромислового комплексу та їх фінансово-кредитне забезпечення»
 
кандидата економічних наук, професора,
академіка Академії наук вищої освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України
Спеціальності:
08.06.01 – економіка підприємств і форми господарювання
051 Економіка
«Органічне землеробство та екологічні методи захисту рослин»
 
доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української екологічної академії наук
Спеціальності:
03.00.16 – екологія  (сільськогосподарські науки)
16.00.10 – ентомологія (сільськогосподарські науки)
201 Агрономія
«Органічне землеробство»
 
доктора сільськогосподарських наук, професора, дійсного члена (академіка) Інженерної академії України
Спеціальності:
06.01.01 – загальне землеробство
16.00.10 – ентомологія (сільськогосподарські науки)
201 Агрономія
«Управління урожайністю і якістю зернових культур ім. Г.П. Жемели»
 
доктора сільськогосподарських наук, професора
Спеціальності:
06.01.09 – рослинництво
201 Агрономія
«Селекція зернових культур»
 
доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства України
Спеціальності:
06.01.05 – селекція і насінництво
201 Агрономія
«Обґрунтування і розробка концептуальних засад ринкової моделі аграрної економіки, її організаційно-правових форм та механізмів регулювання»
 
доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України, заслуженого працівника освіти України
Спеціальності:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством (економічні науки)
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
051 «Економіка»
«Аграрний маркетинг»
 
доктора  економічних наук, професора
Спеціальності:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
075 Маркетинг
«Методологія та практика сучасного менеджменту»
 
доктора економічних наук, професора
Спеціальності:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством (економічні науки)
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
073 Менеджмент
«Створення новітніх композитних матеріалів на основі розробки некласичних моделей їх розрахунку для засобів механізації агропромислового комплексу»
 
доктора технічних наук, професора, Заслуженого працівника народної освіти України
Спеціальності:
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
113 Прикладна  математика
«Підвищення довговічності й надійності сільськогосподарської техніки, відновлення деталей вібраційним методом»
 
кандидата технічних наук, доцента
Спеціальності:
05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
133 Галузеве машинобудування
«Інноваційні техніка та технології харчових виробництв»
 
доктора технічних наук, професора, академіка Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності,  заслуженого діяча науки і техніки України
Спеціальності:
05.18.12 – процеси і обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
05.18.16 – технологія харчової продукції
181 Харчові технології
133 Галузеве машинобудування