Рішення Вченої ради університету за 2021-2022 навчальний рік