Університет сьогодні

 

Полтавський державний аграрний університет є закладом вищої освіти, що створює, зберігає, примножує та поширює знання в наступних галузях: аграрно-продовольчій, природничій, виробничо-технологічній, механіко-інженерній, електрично-інженерній, ветеринарно-медичній, соціально-поведінковій, гуманітарній, інформаційних технологій, управлінсько-адміністративній, правовій, публічного управління та адміністрування, міжнародних відносин шляхом забезпечення високої якості підготовки фахівців відповідно до діючих міжнародних і вітчизняних стандартів вищої освіти, потреб стейкхолдерів та вимог до високого рівня конкурентоспроможності випускників на ринку праці, підвищення їхньої професійної мобільності. Університет формує високоосвічену, національно свідому, доброчеснуособистість, здатну творчо мислити і діяти толерантно та відповідально.

 

В складі університету діють:

 

Сьогодні у складі Університету:

 

Факультети:

 

 

В Університеті функціонує 31 кафедра, більшість з яких очолюють доктори наук, професори.

 

Підготовка студентів ведеться за ступеневою системою - бакалавр, магістр - відповідно до отриманих ліцензій за 27 спеціальностями.

Навчання здійснюється за рахунок держбюджету, пільгових довгострокових кредитів, коштів юридичних і фізичних осіб за денною та заочною формами.

У період навчання кожен зі студентів може одержати другу вищу освіту, отримати робітничу професію.