Відділ маркетингу


Інна СЕНЬКО

начальник відділу

 
 

Сергій КРАМАРЕНКО

дизайнер-виконавець
мультимедійних об'єктів, фотограф

 
 

Стас МАНЬКО

SMM-фахівець

 
 

 

Основні напрямки діяльності відділу:

 • просування освітньої, наукової та науково-технічної продукції Університету;
 • збільшення впізнаваності, покращення іміджу Університету в Україні та за кордоном.

Завдання відділу:

 • Проведення маркетингових досліджень.
 • Формування планів маркетингу та планів маркетингових заходів на визначені періоди.
 • Створення маркетингових стратегічних і тактичних планів діяльності Університету (в тому числі створення та розвиток нових напрямів діяльності).
 • Просування нових та наявних видів продукції та послуг на відповідних ринках.
 • Розроблення рекомендацій з вдосконалення системи впровадження нової продукції та послуг на ринок та методів стимулювання її збуту.
 • Розроблення рекомендацій з встановлення чи зміни ціни на продукцію та послуги залежно від вимог ринку.
 • Замовлення виконання маркетингових досліджень внутрішніми структурними підрозділами Університету та/або зовнішніми консультаційними організаціями у тих випадках, коли для їх здійснення можливостей чи кваліфікацій відділу не вистачає.
 • Проведення рекламних заходів, спрямованих на стимулювання збуту на внутрішніх та зовнішніх ринках в тому числі й з залученням зовнішніх організацій.
 • Надання консультацій зовнішнім організаціям в межах своїх компетенцій.
 • Здійснення рекламно-інформаційної діяльності.
 • Організування і проведення виставкової діяльності, форумів, воркшопів, та інших проектів які заплановані відділом маркетингу.
 • Перспективне планування з питань рекламно-інформаційної діяльності.
 • Здійснення рекламно-інформаційної підтримки діяльності представників Університету як в Україні, так і за кордоном.
 • Контроль створення, внесення змін чи подача пропозицій по змінах веб-сторінок Університету з точки зору дизайну та наповнення.
 • Розроблення, виходячи з орієнтації на ринкову діяльність, рекомендацій з удосконалення організаційної структури, змін номенклатури продукції та послуг, підвищення ефективності роботи структурних підрозділів та Університету в цілому тощо.
 • Розроблення рекомендацій з встановлення контактів із зовнішніми організаціями, а в ряді випадків за дорученням Ректорату - представлення Університету в його стосунках з іншими організаціями, приватними особами. Порядок та рівень контактів визначаються керівництвом Університету.

Функції відділу:

 • Проведення маркетингових досліджень як працівниками підрозділу, так і з залученням внутрішніх структурних підрозділів Університету та/або зовнішніх консультаційних організацій.
 • Вивчення потреб споживачів: аспектів їхньої поведінки та реакції.
 • Вивчення та систематизація даних про конкурентів: асортименту, цінової політики, реклами, промоційних акцій тощо.
 • Дослідження зовнішнього середовища (правового, інституційного, економічного, політичного, культурного тощо) із залученням інших відділів.
 • Робота над продукцією та послугами: визначення пріоритетів, вдосконалення наявних та розробка рекомендацій по впровадженню нових видів продукції та послуг.
 • Розроблення та вдосконалення символіки та атрибутів Університету (в т.ч. із залученням зовнішніх консультаційних організацій)
 • Контроль правильності використання символіки та атрибутів Університету та дотримання брендбуку всіма працівниками та структурними підрозділами Університету.
 • Просування продукції та послуг Університету: організування рекламних кампаній, виставок, діяльності зі стимулювання збуту в Україні та за її межами.
 • Розроблення стратегічних і тактичних планів з маркетингу та реклами.
 • Створення умов для підвищення кваліфікації працівників Відділу в галузі маркетингу, реклами та трансферу технологій.
 • Формування високого іміджу Університету серед партнерів, клієнтів і населення на території України та за її межами.
 • Участь в розробленні стандартів установи та інших нормативних документів Університету, спрямованих на підвищення якості продукції та послуг, їх конкурентоздатності та збуту.
 • Аналізування та формування відповідного рівня знань та фахової підготовки, які необхідні працівникам Відділу для забезпечення виконання поставлених завдань.
 • Інформаційна та рекламна підтримка випуску нових конкурентоздатних видів продукції та послуг.

 

 

Маєте круту ідею чи пропозицію у сфері промоції Університету? – Звертайтеся до нас!
 
 
 
4-й навч.корпус, каб.408
тел.: (093) 268 82 16
ел.адреса: viddil.marketing@pdaa.edu.ua