SuTCom

 

 

Проєкт програми Еразмус+, напряму Жан Моне

«Участь громадян та соціальний діалог як ключові фактори в розбудові сталих територіальних громад: успішні практики ЄС для України» / «Citizen participation and social dialogue as key factors in the development of sustainable territorial communities: EU best practices for Ukraine» / № 101085535 — SuTCom — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

Термін реалізації проєкту: 01.10.2022 р. – 30.09.2025 р.

 

Виконавці проєкту:

 

НЕКРЯЧ
Анастасія Іванівна

Координатор проєкту
професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, доцент

ШАРАВАРА
Тамара Олексіївна

проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку, доктор історичних наук, професор

МАКАРЕЦЬ
Світлана Володимирівна

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

ПРИХОДЬКО
Сергій Миколайович

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

КАПІТАЛОВА
Тетяна Ігорівна

Адміністратор проєкту
начальниця відділу міжнародних зв’язків

СМІРНОВА
Олена Вікторівна

фахівець відділу міжнародних зв’язків

Опис проєкту

Децентралізація влади в Україні з акцентом на більшу субсидіарність та ідею «держава для громадян» стала найпомітнішою з усіх реформ, яка спрямовує вітчизняну систему управління до європейських стандартів та цінностей. Ключовою інновацією змін на місцевому рівні є створення базової ланки адміністративно-територіального устрою – територіальної громади, яка зміцнила свою позицію у вирішенні нагальних громадських справ. Вони отримали реальну можливість впливати на перебіг подій, покращувати ситуацію у своєму селі, місті чи районі. Водночас, побудувати сталу, згуртовану територіальну громаду, яка є орієнтиром для всього самоврядного руху, неможливо без професійної підготовки майбутніх регіональних лідерів, керівників громад, депутатів, старост, громадян.

Тому метою проєкту є об`єднання зусиль науковців і управлінців – практиків, розроблення навчальних курсів «Політичний імідж органів місцевого самоврядування» і «Регіональне співробітництво» для студентів університету і коледжу, навчання державних службовців, місцевих депутатів, тимчасово переміщених осіб, молоді, жінок, інклюзивних категорій із застосуванням різних форм навчання. Це дасть змогу отримати нові знання і вміння необхідні для виконання актуальних суспільних завдань, підвищити власну обізнаність стосовного роботи інституту місцевого самоврядування та залучити їх до управління місцевими справами, налагодити соціальний діалог між представниками громадських організацій і приватного сектору в інтересах громад. Проєкт сприятиме вивченню практик місцевого управління в європейських країнах, зокрема Польщі, та відкриє шлях до запровадження інноваційних підходів, спрямованих на позитивні зміни в житті людей, розширить поле для зміцнення локальної демократії. Такий підхід є затребуваною вимогою часу і відповідає вимогам Законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову та науково-технічну діяльність».

 

 

Новини проєкту:

 

 1. Посібник "Самоосвіта в громадах"
 2. Земельна політика і місцеве самоврядування України в сучасних умовах
 3. У ПДАУ відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «Політичні трансформації суспільства»
 4. 21 лютого 2024 року в Полтавському державному аграрному університеті відбулася робоча зустріч учасників проєкту Erasmus+ напряму Жана Моне
 5. ПДАУ — координатор проєкту програми Жана Моне "Участь громадян та соціальний діалог як ключові фактори в розбудові сталих територіальних громад: успішні практики ЄС для України" (SutCom) 
 6. Зустріч з експертом проєкту Томашем Ковалік
 7. Круглий стіл «Соціальне партнерство на місцевому рівні: політичний аспект»
 8. Реалізація проєкту програми Еразмус+ кафедрою гуманітарних і соціальних дисциплін факультету обліку та фінансів ПДАУ
 9. Викладачі кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін провели зустріч із учителями та учнями трьох шкіл в рамках проєкту Еразмус+
 10. Делегація Полтавського державного аграрного університету з робочим візитом відвідала Польщу
 11. Делегація ПДАУ відвідала Краківський сільськогосподарський університет імені Гуго Коллонтая
 12. Між головою сільської ради (солтисом) с. Гробнікі Павлом Бучеком і головою Нехворощанської територіальної громади Полтавської області Віктором Дубовичем було укладено угоду про співпрацю за сприяння ПДАУ
 13. У рамках поїздки до Опольського університету представники ПДАУ, приділили дослідженню постаті видатного письменника
 14. У ПДАУ відкрилася лабораторія політологічних досліджень
 15. Полтавський державний аграрний університет вперше координуватиме проєкт ЄС – Програму Еразмус+
 16. Полтавський державний аграрний університет вперше координуватиме Програму Еразмус+
 17. Круглий стіл з нагоди Дня місцевого самоврядування
 18. Реалізація проєкту програми Еразмус+ кафедрою гуманітарних і соціальних дисциплін факультету обліку та фінансів ПДАУ

 

Контакти

Некряч Анастасія Іванівна - anastasiia.nekriach@pdaa.edu.ua
Капіталова Тетяна Ігорівна - tatka@pdaa.edu.ua