Реалізація проєкту програми Еразмус+ кафедрою гуманітарних і соціальних дисциплін факультету обліку та фінансів ПДАУ

 

Із 1 жовтня 2022 року в Полтавському державному аграрному університеті розпочалася реалізація проєкту програми Еразмус+ напряму Жана Моне «Участь громадян та соціальний діалог як ключові фактори в розбудові сталих територіальних громад: успішні практики ЄС для України» / «Citizen participation and social dialogue as key factors in the development of sustainable territorial communities: EU best practices for Ukraine» / № 101085535 – SuTCom – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH.

Цілями проєкту є надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти та слухачам цільових груп для підвищення їхнього професійного рівня, набуття нових знань, які можуть бути використані в суспільній практиці в статусі агентів соціальних змін. Для досягнення поставленої мети було розроблено два навчальні курси «Політичний імідж органів місцевого самоврядування» та «Регіональне співробітництво». Реалізацію цих навчальних курсів забезпечили виконавці проєкту, викладачі кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін доктор політичних наук, професор Анастасія Некряч, доктор історичних наук, професор Тамара Шаравара, кандидат політичних наук, доцент Сергій Приходько, кандидат історичних наук, доцент Світлана Макарець. До навчальних занять, які тривали  впродовж березня – червня 2023 року, були залучені здобувачі вищої освіти Полтавського державного аграрного університету за спеціальностями 052 Політологія і 281 Публічне управління та адміністрування та викладачі ВСП «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАУ».

Слухачі мали змогу прослухати потужний цикл лекцій, присвячений головним напрямам, проблемам і перспективам регіональної співпраці та досвіду формування політичного іміджу органів місцевого самоврядування, зустрітись із представниками органів місцевого самоврядування Полтавської області, долучитися до реалізації практичних проєктів (розроблення дорожньої карти розвитку об’єднаних територіальних громад Полтавської області, розроблення анкет для проведення опитування мешканців з метою підтримки створення Асоціації об’єднаних територіальних громад Полтавської області та запровадження на місцевому рівні інституту місцевого омбудсмена, оцінка якості послуг, що надаються населенню, проблем і можливостей співпраці ОТГ, підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо активізації співпраці між ОТГ, можливостей використання інформаційних технологій,  визначення чинників і причин недостатнього рівня участі мешканців в управлінні місцевими справами).

Підсумком тривалої та плідної роботи стало отримання слухачами сертифікатів, що засвідчило успішне опанування ними програм відповідних навчальних курсів.