Наукометричні бази

 

МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ ТА ІНДЕКСИ ЦИТУВАННЯ

 

Scopus –  бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. На січень 2017 р. містить понад 50 млн. реферативних записів. Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Індексує 18,000 назв наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук 5000 видавців. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier. База даних доступна на умовах передплати через веб-інтерфейс. Пошуковий апарат Scopus інтегрований з пошуковою системою Scirus для пошуку веб-сторінок та патентною базою даних.

 

Web of Science (до 2014 Web of Knowledge) — платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, до 2016 року належала Thomson Reuters. В листопаді 2016 року відділення IP & Science придбано інвестиційними фондами і функціонує як Clarivate Analytics. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.

Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS(CC) (до 2014 мало назву Web of Science) , яка включає в себе понад 18000 провідних журналів, розміщені у трьох ключових індексах наукової літератури:

Деякі видання одночасно представлені у кількох індексах.

 

У 2015 році WoS(CC) розширена новою мультидисциплінарною колекцією

  • ESCI (Emerging Source Citation Index індекс видань, що з'являються) в якому на даний момент більше 7300 видань (на травень 2019), і процедура відбору триває. Архів ESCI для видань, що технічно можуть це забезпечити, поглиблено до 2005 року. За відсутності передплати переглянути в яких базах проіндексовано видання можна за посиланням http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ зважайте що можливі варіації назви видання, тому проводити пошук краще за ISSN

Також у WoS(CC) входять:

  • Conference Preceding Citation Index матеріали вибраних конференцій (окремо природничих та соціо-гуманітарних наук),
  • Book Citation Index індекс цитувань наукових книжок (також окремо з природничих та соціо-гуманітарних наук)
  • Index Chemicus
  • Current Chemical Reaction (хімічні індекси).

В Web of Science індексуються видання як традиційної бізнес моделі так і журнали відкритого доступу

Платформа володіє вбудованими можливостями пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією.

 

Google Академія вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. За функціями він схожий на вільно доступні системи Scirus від ElsevierCiteSeerX і getCITED.

 

Index Copernicus (IC) онлайнова наукометрична база даних з внесеної користувачем інформації, зокрема, наукових установ, друкованих видань і проєктів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ. На додаток до продуктивності індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій. База даних перебуває у веденні Index Copernicus International.

 

 

 

 

ОСНОВНІ НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ:

Індекс цитування — прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць вченого і являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. SCI є одним з найпоширеніших науко метричних показників. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності вузу в цілому.

 

Індекс Хірша (h-index) — показник, запропонований в 2005 р. американськими фізиком Хорхе Хиршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій заснований на кількості публікацій вченого і кількості цитувань цих публікацій, і розраховується за спеціальною формулою.

 

Імпакт-фактор (ІФ або IF) — формальний чисельний показник інформаційної значимості наукового журналу. Показник розраховується як кількість посилань у конкретному році на опубліковані в журналі статті за попередні 2-3 роки. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу.

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk

Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup#author

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

ORCID: https://orcid.org/

Український індекс наукового цитування: http://uincit.uran.ua/

Бібліометрика української науки http://nbuviap.gov.ua/bpnu/

База даних наукових цитувань Open Ukrainian Citation Index (OUCI) https://ouci.dntb.gov.ua/

Національний репозитарій академічних текстів https://nrat.ukrintei.ua/