Бібліотека

 

Читальний зал працює
з 8-00 до 17-00
Абонемент навчальної літератури
з 8-00 до 17-00
Абонемент наукової та художньої літератури
з 8-00 до 17-00
Відділ наукової обробки літератури та комплектування
з 8-00 до 17-00
Довідково-бібліографічний відділ
з 8-00 до 17-00

 

 

Новини та оголошення

Структура бібліотеки

Бібліографічні покажчики Українські наукові фахові видання та наукометричні бази Нові надходження літератури
Книжкові виставки Культурно-просвітницька робота Правила та стилі цитування при написанні наукових робіт Правила користування бібліотекою
Наказ про затвердження Вимог до оформлення дисертації  Визначення індексів УДК Правила оформлення списку використаних джерел при написанні наукових робіт Електронний каталог
 
Директор бібліотеки
 
 

Бібліотека Полтавського державного аграрного університету заснована в 1920 році. Бібліотека як органічна та невід’ємна складова вузу пройшла разом з ним великий і складний шлях, зробила важливий внесок у його розбудову.

Бібліотека була організована в 1920 році. Її фонд налічував тоді 30 примірників. У 1929 році фонд бібліотеки складав 40 тис. примірників. У 1941 році Полтавський сільськогосподарський інститут був евакуйований до м. Кургана. Бібліотеку повністю евакуювати не встигли. За даними Полтавського державного архіву, бібліотека ПДАУ в роки війни була втрачена: значна частина її залишилася в Кургані, решта, яку не евакуювали з Полтави, була вивезена фашистами до Німеччини.

Після повернення з евакуації бібліотеку довелося практично створювати з нуля. Комплектувався фонд із різних джерел – бібколектор, книжкові магазини, подарунки співробітників інституту та мешканців Полтави. На 1.01.46 року фонд бібліотеки складав 2926 примірників. У 1965 році бібліотека отримала нове приміщення у другому навчальному корпусі, де знаходиться й понині.

Сучасний бібліотечно-інформаційний сервіс ставить на перше місце користувача як центральну постать, навколо якої концентрується вся увага. Необхідність виховання та розвитку особистості в кожному представникові молодого покоління накладає на бібліотеку додаткову відповідальність за формування навиків інтелектуальної праці, творчого розвитку внутрішнього світу студента, виховання почуття гордості за навчальний заклад, де він здобуває вищу освіту.

Бібліотека університету обслуговує студентів, професорсько-викладацький склад, аспірантів, учбово-допоміжний склад, слухачів курсів, які проводить університет, студентів підготовчого відділення для іноземних громадян, а також користувачів з інших закладів освіти та організацій.

Загальна площа бібліотеки 898,1 кв. м. Книгосховищ 7, площа 451,5 кв. м; 4 пункти видачі літератури площею 262,5 кв.м.

Загальний бібліотечний фонд  392194 примірників:

  • Навчальної літератури – 190534 примірників
  • Наукової літератури – 165148 примірників
  • Художньої літератури – 23617 примірників

Провідне місце в задоволенні запитів користувачів займає довідковий апарат бібліотеки.

До нього входять:

  • генеральний алфавітний каталог
  • алфавітний читацький каталог
  • систематичний читацький каталог
  • систематична картотека статей
  • каталог назв художньої літератури
  • алфавітний каталог авторефератів
  • ряд тематичних картотек з актуальних питань

Бібліотека як основний культурно-інформаційний підрозділ університету значну увагу приділяє набуттю і розповсюдженню культурних, духовних, моральних та етичних цінностей серед студентської молоді, адже саме їм творити наше майбутнє, піднімати культурний та інтелектуальний рівень держави.

Співробітниками довідково-бібліографічного відділу проводяться  інформаційні заходи на допомогу навчальному процесу. Також у бібліотеці постійно діють книжкові виставки, присвячені пам’ятним датам.

Якість усіх бібліотечних послуг забезпечують висококваліфіковані співробітники бібліотеки. Майже 40 років очолювала колектив ветеран праці Галина Купріянівна Середа.

 

 
Навчальний корпус №2
2-й поверх
e-mail: lib@pdaa.edu.ua