Про спеціальності

 
Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань) необхідних для вступу до ПДАА в 2022 році

 

Здобувачі вищої освіти навчаються за ступеневою системою підготовки «бакалавр – магістр – доктор філософії» за спеціальностями:

Агроінженерія Агрономія
Біотехнології та біоінженерія Ветеринарна медицина
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Галузеве
машинобудування
Захист і карантин рослин Екологія
Економіка Міжнародні економічні відносини

Інформаційні системи та технології

Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Маркетинг

Менеджмент

Облік і оподаткування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Політологія

Право

Публічне управління та адміністрування

Технології виробництва
і переробки продукції тваринництва

Філологія

Фінанси, банківська справа та страхування

Харчові технології
   
 
Мова освітнього процесу - державна. Академія проводить навчання іноземних громадян в межах ліцензованих спеціальностей.
 
До послуг студентів:
 
 • п’ять навчальних корпусів,
 • сучасні навчальні аудиторії,
 • гуртожитки,
 • спортивно-оздоровчий табір,
 • їдальня,
 • кафе-бар,
 • бібліотека і читальні зали,
 • комп’ютерні класи з виходом в Іnternet, Wi-Fi,
 • науково-дослідні гуртки,
 • спортивні зали і майданчики,
 • гуртки художньої самодіяльності,
 • клуби за інтересами,
 • дискотека та ін.
Студенти з усіх спеціальностей мають можливість стажування за кордоном.