Про спеціальності

Про спеціальності в ПДАУ

Здобувачі вищої освіти навчаються за ступеневою системою підготовки «бакалавр – магістр – доктор філософії» за спеціальностями:

languages

Мова освітнього процесу - державна. Університет проводить навчання іноземних громадян в межах акредитованих освітніх програм

hat specialities

Студенти з усіх спеціальностей мають можливість стажування за кордоном