Спеціальність 242 Туризм

Спеціальність «Туризм» – перспективний напрям підготовки висококваліфікованих кадрів для туристичної сфери, які вільно володіють іноземними мовами, уміють на практиці використовувати туристичні навігаційні програми, GPS технології та геоінформаційне забезпечення туристичної галузі. Фахівці з туризму вивчають принципи організації комерційної діяльності, методику маркетингових досліджень, податкову систему, бухгалтерський облік, особливості управління у сфері туристичного обслуговування.

Туризм як сфера професійної діяльності:    

 • передбачає формування, просування та реалізацію туристичного продукту;   

 • включає послуги з організації комплексного туристичного обслуговування;

 • охоплює географічні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти та процеси, пов’язані з комфортним і безпечним відпочинком.

Після навчання ти зможеш працювати:

 • менеджером туристичних агентств та бюро подорожей;
 • агентом з організації туризму;
 • керівником департаменту з туризму в органах виконавчої влади;
 • фахівцем з туристичного обслуговування;
 • фахівцем з розвитку сільського туризму;
 • екскурсоводом;
 • інструктор-методистом з туризму;
 • фахівцем із спеціалізованого обслуговування в туризмі;
 • гідом-перекладачем;
 • організатором туристичної і готельної   діяльності;
 • інспектором з туризму;
 • керівником туристичної групи;
 • фахівцем із питань безпеки в туризмі.