Чіп Людмила Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Обліку і оподаткування

Посада: 

доцент кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

Контактна інформація: 

 

корпус №4,  каб. 435

liudmyla.chip@pdau.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

 

Призначена на посаду доцента кафедри економічної теорії та економічних досліджень з 01 вересня 2009 року. Основні навчальні курси: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Сучасні економічні теорії».
Призначена на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування з 01 вересня 2022 року. Основні навчальні курси: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Сучасні економічні теорії».

Освіта

У 2003 році закінчила Полтавську державну аграрну академію, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – магістр з обліку.

Аспірантура

Кандидат економічних наук з 2009 року.

Публікації

Має 44 публікації, з них 29 – наукових та 15 – навчально-методичного характеру. Є співавтором навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, який має гриф Міністерства аграрної політики України. Приймає активну участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Основні праці:

  1. Чіп Л.О. Управління діяльністю суб’єктів комбікормового виробництва / Л.О. Чіп // Журнал. Агросвіт. – 2008. – № 1. – С. 30-36.
  2. Чіп Л.О. Поняття економічної стійкості аграрних підприємств у ринкових умовах господарювання / Л.О. Чіп // Журнал. Агросвіт. – 2008. – № 10. – С. 45-48.
  3. Чіп Л.О. Проблеми підвищення економічної стійкості аграрних підприємств / Л.О. Чіп // Журнал. Агросвіт. – 2008. – № 11. – С. 25-29.
  4. Чіп Л.О. Напрямки підвищення економічної стійкості аграрних підприємств / Л.О. Чіп // Журнал. Агросвіт. – 2008. – № 23. – С. 32-36.
  5. Чіп Л.О. Напрямки підвищення економічної стійкості аграрних підприємств / Л.О.Чіп // Вісник Харківського національного техніч­ного університету сільського госпо­дарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Вип. 70. – Харків: ХНТУСГ, 2008 р. – 365 с. С. 337-342.
  6. Чіп Л. О. Особливості грошово-кредитної політики України до і під час фінансової кризи / Л.О.Чіп // Вісник Харківського національного техніч­ного університету сільського госпо­дарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Вип. 83. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – С. 275-281.
  7. Чіп Л. О. Роль заробітної плати у функціонуванні підприємства та перспективи її підвищення / Л.М. Пісьмаченко, Л.О. Чіп, О.Я. Гирява // Вісник Харківського національного техніч­ного університету сільського госпо­дарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Вип. 91. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – С. 224-227.
  8. Чіп Л. О. Специфіка макроекономічної нестабільності в умовах кризи в Україні / Л.О.Чіп // Вісник Харківського національного техніч­ного університету сільського госпо­дарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Вип. 91. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – С. 334-340.
  9. Чіп Л. О. Надмірна монополізація економіки України як обмежуючий фактор конкуренції / Л.О. Чіп // Вісник Харківського національного техніч­ного університету сільського госпо­дарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Вип. 99. – Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 369-374.
  10. Чіп Л.О. Виробнича економіка. Навчальний посібник для підготовки фахівців за напрямами 0501 «Економіка та підприємництво» та 0502 «Менеджмент» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації / О.А.Галич, О.О. Сосновська, М.В. Дубенець, Л.О. Чіп. Вінниця: «Нова Книга», 2005. – 392 с. С.118-130. (Гриф Міністерства аграрної політики України. Лист № 18-1-1-13/ 540 від 06.05.2005 р.)

Список публікацій: 

Факультети: