Академічна мобільність

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ – можливість учасників освітнього процесу навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі  вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Основними цілями академічної мобільності є:

 • підвищення якості вищої освіти;
 • підвищення ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоспроможності випускників Академії на вітчизняному і міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
 • збагачення індивідуального досвіду здобувачів вищої освіти щодо інших моделей створення та поширення знань;
 • залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод (договорів) між закладами вищої освіти – партнерами;
 • встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;
 • гармонізація підходів до навчання закладів вищої освіти – партнерів.

Основними завданнями академічної мобільності здобувачів вищої  освіти є:

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення досліджень з використанням сучасного обладнання й технологій, опанування новітніх методів дослідження, набуття досвіду проведення науково- дослідної роботи та впровадження її результатів;
 • набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та виробничих практик;
 • можливість одночасного отримання здобувачем вищої освіти двох документів про вищу освіту з додатками встановленого у закладах вищоїосвіти – партнерах зразка та інформацією про існуючу в них системуоцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • посилення інтеграції освіти та науки, розвиток подальших наукових досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а також поширення знань про мову, культуру, освіту та науку України;
 • підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами.

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ПДАА

Заклади-партнери

Академічна мобільність за ОП Фінанси, бінківська справа та страхування

Академічна мобільність на ОП Екологія

Академічна мобільність на ОП Маркетинг

Анадемічна мобільність на ОП Харчові технології

Академічна мобільність на ОП Правознавство

Академічна мобільність на ОП Германські мови та літератури (переклад включно)

Академічна мобільність на ОП Політологія

Академічна мобільність студентів факультету ветеринарної медицини

Академічна мобільність студентів ОП Інформаційні управляючі системи

Академічна мобільність студентів ОП Захист і карантин рослин

Академічна мобільність ЗВО на ОНП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Академічна мобільність ЗВО на ОНП Агрономія

Академічна мобільність ЗВО на ОНП Ветеринарна медицина

Академічна мобільність ЗВО на ОНП Економіка

Академічна мобільність ЗВО на ОНП Менеджмент