Академічна мобільність

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ – можливість учасників освітнього процесу навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі  вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Основними цілями академічної мобільності є:

 • підвищення якості вищої освіти;
 • підвищення ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоспроможності випускників Академії на вітчизняному і міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
 • збагачення індивідуального досвіду здобувачів вищої освіти щодо інших моделей створення та поширення знань;
 • залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод (договорів) між закладами вищої освіти – партнерами;
 • встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;
 • гармонізація підходів до навчання закладів вищої освіти – партнерів.

Основними завданнями академічної мобільності здобувачів вищої  освіти є:

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення досліджень з використанням сучасного обладнання й технологій, опанування новітніх методів дослідження, набуття досвіду проведення науково- дослідної роботи та впровадження її результатів;
 • набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та виробничих практик;
 • можливість одночасного отримання здобувачем вищої освіти двох документів про вищу освіту з додатками встановленого у закладах вищоїосвіти – партнерах зразка та інформацією про існуючу в них системуоцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • посилення інтеграції освіти та науки, розвиток подальших наукових досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а також поширення знань про мову, культуру, освіту та науку України;
 • підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами.

 

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Полтавському державному аграрному університеті

Заклади-партнери

2019-2020 навчальний рік 2020-2021 навчальний рік 2021-2022 навчальний рік