Академічна мобільність

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ – можливість учасників освітнього процесу навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі  вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Основними цілями академічної мобільності є:

 • інтеграція України в Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір;
 • обмін передовими практиками та досвідом у сферах освіти і науки;
 • модернізація системи освіти;
 • цифровізація навчання та управління;
 • підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоспроможності освітньо-наукової спільноти України;
 • розвиток професійних навичок та особистісних якостей учасників академічної мобільності;
 • поглиблення співробітництва з міжнародними партнерами у сферах освіти і науки;
 • підтримка соціальних, економічних, культурних взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами.

 

Основними завданнями академічної мобільності здобувачів вищої  освіти є:

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, професійної майстерності учасників академічної мобільності;
 • отримання міжнародного досвіду провадження викладацької, наукової, науково-технічної діяльності та доступу до європейської та світової дослідницької інфраструктури;
 • реалізація спільних наукових, науково-технічних та/або освітніх проектів;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • популяризація української мови, культури, поглиблення знань про культуру інших країн.