Навчально-науковий центр інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих

 
Навчально-науковий інститут інформаційних та інноваційних освітніх технологій був створений 1 січня 2010 року (наказ ректора від 31.12.2009 р. № 1-257) як структурний підрозділ Полтавської державної аграрної академії. Першим директором інституту була д.с.-г.н., професор Калініченко Антоніна Володимирівна. З 2013 року по 2016 рік інститут очолював Пустовіт Сергій Віталійович. З 2016 року виконуючим обов'язки керівника інституту (на громадських засадах) був Свириденко Іван АнатолійовичЗ 2018 року керівником стала Вакуленко Юлія Валентинівна.
З 1 січня 2020 року у зв'язку із зміною структури Полтавської державної аграрної академії інститут було перейменовано на навчально-науковий інститут комунікаційних та інноваційних освітніх технологій.
З 1 грудня 2021 року інститут було перейменовано на навчально-науковий центр інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих.
 
 
 
Керівник центру
 
 
 
Структурними підрозділами центру є:
 
 

Метою діяльності Центру є провадження освіти дорослих, професійно-технічного навчання, інтенсифікація запровадження новітніх освітніх технологій, широке застосування інформаційних інструментів та технічних засобів в освітньому процесі і науковій діяльності професорсько-викладацького складу університету.

Основними завданнями Центру є:
 • цифровізація освітнього процесу в ПДАУ;
 • здійснення освітньої діяльності у сфері професійно-технічного навчання;
 • організаційний супровід програм академічної мобільності для науково-педагогічних працівників;
 • організаційний супровід тренінгів, семінарів тощо;
 • підвищення кваліфікації та професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників ПДАУ та інших організацій (установ);
 • надання дорадчих послуг;
 • підготовка слухачів до вступу в ЗВО.
 
Основні напрями діяльності Центру:
 • навчальний;
 • науковий;
 • науково-методичний;
 • дорадчий;
 • освітньо-інноваційний.
Основними завданнями структурних підрозділів Центру є: формування інформаційно-комунікаційної компетентності, цифрових навичок шляхом створення, впровадження і популяризації сучасних освітньо-інформаційних методик, засобів програмування та інформаційно-комунікаційного обслуговування, активізація наукової, освітньо-інноваційної роботи із застосування сучасних інформаційних технологій, розвиток заходів щодо освіти дорослих.