Вакуленко Юлія Валентинівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Інформаційних систем та технологій

Посада: 

доцент кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

каб. 207, 404
e-mail: iuliia.vakulenko@pdau.edu.ua
тел. (0532) 60-82-31, (0532) 57-30-79

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2002 р. (спеціальність „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки”, кваліфікація – вчитель математики та основ економіки)
Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, 2007 р. (спеціальність „Менеджмент організацій”, кваліфікація – менеджер-економіст)
Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, 2010 р. (спеціальність „Економіка підприємства”, кваліфікація - спеціаліст з економіки підприємства)

Аспірантура

Інститут агроекології УААН, м. Київ, спеціальність 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) (2005–2008 рр.). Тема кандидатської дисертації: „Обґрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методів математичного моделювання (на прикладі Полтавської області)”

Досвід роботи

21 рік науково-педагогічного стажу

Підвищення кваліфікації

 • складання кандидатського іспиту з філософії (2002 р.);
 • складання кандидатського іспиту з англійської мови (2003 р.);
 • навчальний тренінг „Техника эффективного лоббирования для защиты интересов членов организации”, м. Київ, CEUME (2003 р.);
 • навчальний тренінг по системі „Парус Менеджмент–Маркетинг” (склала кваліфікаційний іспит та одержала сертифікат користувача-методиста програмного забезпечення „Парус Менеджмент-Маркетинг” з правом викладання в навчальних закладах), м. Суми (2004 р.);
 • круглий стіл „Вивчення та узагальнення досвіду використання сучасних управлінських технологій навчальними закладами України”, м. Харків, CEUME, 2004 р.;
 • складання кандидатського іспиту з екології (2007 р.);
 • складання кандидатського іспиту з загального землеробства (2007 р.);
 • захист кандидатської дисертації за спеціальністю 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки), Інститут агроекології УААН, м. Київ, ( 2008 р.);
 • спільний семінар Спецвузавтоматики і Microsoft „Office Professional Plus 2007 – комплекс офісних програм для підвищення ефективності роботи з інформацією в бізнесі” (2008 р.);
 • навчальний тренінг по системі „Парус Персонал” (склала кваліфікаційний іспит та одержала сертифікат користувача-методиста програмного забезпечення „Парус Персонал” з правом викладання в навчальних закладах), м. Полтава (2012 р.);
 • підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», НУБіП ННІ післядипломної освіти, м. Київ (2014);
 • підвищення кваліфікації «Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисциплін», НУБіП ННІ післядипломної освіти, м. Київ (2016);
 • підвищення кваліфікації «Психолого-управлінські засади розвиту конкурентоздатності освітніх організацій», Державний ВНЗ "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Київ, 2017;
 • підвищення кваліфікації «НПП аграрних ВНЗ з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі», НУБіП ННІ післядипломної освіти, м. Київ (2017);
 • навчання сільськогосподарського дорадника (експерта-дорадника), Інститут післядипломної освіти ПДАА, м. Полтава, 2018 р.;
 • тренінг підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, 2 квітня 2019 року (сертифікат щодо складання тесту серія ПК-21707620 №220/19);
 • курс "Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг", 5 жовтня 2019 року (сертифікат);
 • кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, право здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально-спрямованих дорадчих послуг з економіки, Полтава, 2019 р.;
 • стажування "Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах", з 01.07.2020 року по 30.09.2020 року (180 годин/6 ECTS), Вища школа управління охороною праці в Катовіце (Польща), 2020 р.;
 • підвищення кваліфікації (стажування) за програмою «Хмарні сервіси для он-лайн-навчання на прикладі платформи Zoom» з навчальних дисциплін «Економіко-математичні методи та моделі», «Комп’ютерні технології статистичної обробки даних», «Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях» в Інституті науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» з «31 серпня» 2020 року по «07» вересня 2020 року, сертифікат від 07.09.2020 ES № 1289/2020;
 • підвищення кваліфікації (стажування) за програмою «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM» з навчальних дисциплін «Економетричний аналіз», «Економетрія», «Методи прогнозування та прийняття рішень» в Інституті науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» з «15 березня» 2021 року по «22» березня 2021 року, сертифікат від 22.03.2021 ES № 4908/2020;
 • курс "Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти", ТОВ "Академія цифрового розвитку", з 4 жовтня 2021 року по 18 жовтня 2021 року, сертифікат від 19.10.2021 р. № 2GW-009, 30 годин;
 • підвищення кваліфікації за темою: "Методи спрощеного програмного планування та автоматизації процесів планування підприємства з використанням програмного забезпечення MAX" в Університеті прикладних наук Вайенштефана-Трісдорфа з "11" квітня 2022 року по "08" травня 2022 року, сертифікат від 16.05.2022;
 • тренінг для оцінювачів результатів навчання здобувачів професійних кваліфікацій (базовий рівень), 01-18 серпня 2022 року, м. Київ, Національне агентство кваліфікацій, 60 годин;
 • підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою "Проєктування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмету, курсу, модуля, дисципліни)" для категорії "Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів" в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти з "14" березня 2022 року по "09" вересня 2022 року, свідоцтво від 09.09.2022 СП 35830447/1236-22;
 • підвищення кваліфікації (стажування) за програмою «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні» з навчальних дисциплін «Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях», «Економіко-математичні методи та моделі», «Інформаційні технології» в Інституті науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» з «05» грудня 2022 року по «12» грудня 2022 року, сертифікат від 12.12.2022 ES № 11113/2022.
 • підвищення кваліфікації (стажування) за програмою «Інтерактивні методи змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні» з навчальних дисциплін «Математичні методи в інформаційних системах», «Моделювання систем», «Комп’ютерні технології статистичної обробки даних» в Інституті науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» з «06» березня 2023 року по «13» березня 2023 року, сертифікат від 13.03.2023 ES № 12612/2023;
 • навчання за програмою Всеукраїнського форуму «Дні освітнього лідерства» з 01 червня 2023 року по 03 червня 2023 року, сертифікат АР 798/0093-23;
 • програма підвищення кваліфікації для працівників ЗВО з акредитацією інтегрувати курс «Маркетинг ІТ-продуктів» в ПДАУ, 24.07.2023-04.08.2023 рр., сертифікат №105/082-2023.

Стажування

 • кафедра кібернетики та інформатики Сумського національного аграрного університету, 2009 р.
 • Республіка Польща, м. Краків, Об’єднання шкіл електричних №1, 2013 р.
 • курс-стажування "Маркетинг ІТ-продуктів", 2023 р.

Участь у міжнародних проектах

 • Польсько-український проект з відновлювальних джерел енергії 
 • Польсько-український студентський клуб "Україна-Польща: студентські паралелі"
 • RITA "Study tour to Poland" (2010) 
 • Польсько-український проект "Жіноче підприємництво в сільській місцевості України" (2012)
 • ERASMUS+ (в рамках міжінституційної угоди з Вищою школою торгівлі та послуг у Познані (Польща) на 2014-2021 р.р.), 2017 р.
 • гостьовий лектор Академія WSB (Домброва Гурніча, Польща, навчальна дисципліна «Технологія інформаційна»), 2021-2023 рр.

Участь у семінарах

 • Навчальний тренінг по системі „Парус Персонал” (склала кваліфікаційний іспит та одержала сертифікат користувача-методиста програмного забезпечення „Парус Персонал” з правом викладання в навчальних закладах) (2012)
 • Серія онлайн-семінарів «Ефективна робота з науковою інформацією: інструменти Web of Science», 29–31 травня 2019 року
 • Тренінг підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, 6-7 листопада 2019 року
 • Серія онлайн-семінарів «Інструменти Clarivate для  ефективної наукової діяльності», 12–27 травня 2020 року
 • Серія онлайн-семінарів «Розширені можливості інформаційних інструментів Clarivate», 12–27 травня 2020 року
 • Серія онлайн-семінарів «Практичні рекомендації щодо публікацій в міжнародних журналах», 12–27 травня 2020 року
 • Плагіат і його наслідки для журналів, організацій та авторів, 2.06.2020 року
 • Онлайн-семінар з підготовки працівників (внутрішньокорпоративних експертів), відповідальних за підготовку до акредитаційної експертизи закладів фахової передвищої освіти, 15.07.2021 року
 • Конференція із співпраці бізнесу та університетів «Uni-biz bridge 7", присвячена створенню кейсів та впровадженню їх у навчальний процес, 26-27.08.2021 року
 • Он-лайн семінар для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, сертифікат від 14.02.2022 р. № 457
 • Круглий стіл «Використання штучного інтелекту в освіті: CHATGPT і більше», сертифікат від 14.06.2023 р. № 1429

Здобутки

 • одержання диплома кандидата сільськогосподарських наук (2008 р.);
 • одержання диплома доктора філософії (2009 р.).
 • одержання атестату доцента (2010 р.)
 • грамоти ПДАА за плідну працю із виховання студентської молоді, активну організаційну та наукову роботу
 • грамоти Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА за розвиток національної освіти та підготовку фахівців
 • подяка Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок в розвиток сфери освіти і науки
 • експерт з акредитації освітніх програм, затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти від 27 листопада 2019 р.
 • експерт з акредитації кваліфікаційних центрів, рішення Національного агентства кваліфікацій протокол від 29 грудня 2021 р. № 26 (62)
 • член Української асоціації дослідників освіти (УАДО) (сертифікат від 01.01.2022 р. № 157/2022)
 • експерт з акредитації у сфері фахової передвищої освіти, наказ Державної служби якості освіти України від 14 лютого 2022 р. № 01-10\30
 • членкиня ГО "Міжнародна фундація науковців та освітян" (посвідчення № ES 0895, дійсне до 01.09.2024 р.) 

Публікації

видано близько 80 методичних праць, з яких 2 мають гриф Міністерства аграрної політики України, 4 – гриф Міністерства освіти і науки України, 1 - гриф Полтавської державної аграрної академії;

опубліковано понад 60 наукових статей і тез у співавторстві з іншими науковцями, з них:

1. Шмиголь Ю.В. Оптимізація використання мінеральних добрив у агроекосистемах / Ю.В. Шмиголь, В.О. Красильний, В.М. Гончарова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. - 2008. - № 1 (36). -Т. 10. - Ч. 1. - С. 489-496. Фахове видання.

2. Красильний В.О. Підвищення ефективності агротехнічних заходів шляхом оптимізації використання машинно-тракторного парку / В.О. Красильний, Ю.В. Шмиголь, О.М. Кощенко // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету - Умань: Уманський ДАУ, 2008. - С. 689-697. Фахове видання.

3. Шмиголь Ю.В. Оптимальне поєднання галузей в умовах екобезпечного виробництва / Ю.В. Шмиголь, В.О. Красильний, О.М. Кощенко // Зб. наук. праць : за ред. М.І. Бахмата. - Кам’янець-Подільський, 2008. - Вип. 16. - Т.3. - С.392-395. Фахове видання.

4. Особливості програмування спеціальних додатків на мові Visual Basic, призначених для оптимізації управління фінансово-економічною та маркетинговою інформацією / [Копішинська О.П., Калініченко А.В., Шмиголь Ю.В., Трапікас А.В.] // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. - Вип. 82. - Харків: ХНТУСГ. - 2009. - С. 165-172. Фахове видання.

5. Ефективність використання інформаційних технологій в управлінні аграрним підприємством / [Кощенко О.М., Калініченко А.В., Шмиголь Ю.В., Протас Н.М.] // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. - 2010. - Т. 12, № 1 (43). - С. 318-323. Фахове видання.

6. Навчальний посібник, затверджений МОН України. Курс лекцій з дисципліни “Економіко-математичне моделювання” / [Калініченко А.В., Костоглод К.Д., Протас Н.М., Шмиголь Ю.В.]. - Полтава: ПДАА, 2008. - 162 с.

7. Навчальний посібник, затверджений МОН України. Костоглод К.Д. Економічна інформатика / К.Д. Костоглод, А.В. Калініченко, Ю.В. Шмиголь. - Полтава: ПДАА, 2010. - 400 с.

8. Калініченко А.В. Прогнозування за допомогою функцій регресії / Калініченко А.В., Шмиголь Ю.В., Костоглод К.Д. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – Вип. 104. – Харків: ХНТУСГ. – 2010. – С. 10–16

9. Калініченко А.В. Основні підходи до збереження та відтворення ґрунту / Калініченко А.В., Шмиголь Ю.В. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – Вип. 113. – Харків: ХНТУСГ. – 2011. – С. 42–50.

10. Копішинська О.П. Підтримка прийняття управлінських рішень на основі побудови імітаційних моделей діяльності підприємств / Копішинська О.П., Вакуленко Ю.В.  // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (4). – Т. 1. – Полтава: ПДАА, 2012. – С. 150–157.

11. Шульга Л.В. Підвищення якості університетської освіти: професійна та практична підготовка фахівців / Шульга Л.В., Бражник Л.В., Вакуленко Ю.В. // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (6). – Т. 2. – Полтава: ПДАА, 2013. – С. 335–338.

12. Вакуленко Ю.В. Моделювання як засіб підвищення продуктивності та прибутковості підприємства / Вакуленко Ю.В., Копішинська О.П. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). – № 2. – Т. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 30–42.

13. Калініченко А.В. Еколого-економічні аспекти доцільності використання продукції рослинництва в альтернативній енергетиці / Калініченко А.В., Вакуленко Ю.В., Галич О.А. // Актуальні проблеми економіки (Науковий економічний журнал). - № 11 (161) 2014. – С. 202–208.

14. Antonina Kalinichenko Managing inetegrated systems of information streams within agrarian enterprises / Antonina Kalinichenko, Victor Sakalo, Olha Minkova, Yuliia Vakulenko // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie. – Nr 21 (2016). – Częstochova, 2016. – P. 150–158.

15. Vakulenko Yu. V. The state and prospects of development of alternative energy sources in Ukraine / Vakulenko Yu. V., Sakalo V. M., Minkova O, G., Lyashenko S. V., Kalinichenko A. V. // W Monografii: Odnawialne źródła energii: teoria i praktyka (tom 2) (pod red. P. Ratusznego i I. Petkun). Uniwersytet Opolski, 2017. - P. 132-143.

16. Вакуленко Ю. В. Стан державного регулювання у сфері енергетики з відновлювальних джерел / Вакуленко Ю. В., Сакало В. М., Мінькова О. Г. // Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії: [колективна монографія]. – П.: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017. – С. 243–253

17. Вакуленко Ю. В. Формування висококваліфікованого персоналу як засіб підвищення ефективності використання матеріально-технічного забезпечення / Ю. В. Вакуленко, С. С. Безрук, З. Д. Мельниченко. // Економічний форум. - 2018. - № 1. - С. 298-302.

18. Вакуленко Ю. В. Использование программы Forland для оптимизации управления / Ю. В. Вакуленко, Е. С. Михайлова, О. Г. Минькова // Труды "Автоматизированные системы управления". - 2018. - № 2 (26). - С. 70-73.

19. Вакуленко Ю. В. Системна характеристика управління конкурентоспроможністю підприємства / Ю. В. Вакуленко, А. С. Олійник, О. Є. Гевленко // Агросвіт. - 2018. - № 18. - С. 10-15.

20. Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкуректоспроможності підприємства. / [Галич О. А., Вакуленко Ю. В., Терещенко І. О., Крутько Т. В.] // Агросвіт. - 2019. - № 6. - С. 27-32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.27

21. Вакуленко Ю. В., Олійник А. С., Чернега В. М. Роль маркетингової стратегії у розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. 2019. № 21. С. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.86

22. Sakalo V., Minkova O., Lyashenko S., Vakulenko Y., Kalinichenko A. The role of technical services in management of innovation activities at Ukrainian agricultural enterprises. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie. 2019. № 35. P. 127-139

23. Zezekalo VK, Kulynych SM, Polishchuk AА, Kone MS, Avramenko NО, Vakulenko YV, Chyzhanska NV. Prevalence of chlamydia-related organisms with zoonotic potential in farms of the poltava region. Wiad Lek. 2020;73(6):1169-1172.

24. Михайлова О. С., Писаренко С. В., Вакуленко Ю. В. Використання програмних продуктів під час мотивації праці в галузі молочного скотарства. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 53. С. 109-114.

25. Сьомич М. І., Вакуленко Ю. В., Горбатюк Л. М., Коврижко Ю. А. Управління конфліктами при взаємодії органів влади та громадськості. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2020. № 8 (16). URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16123812147877.pdf

26. Дячков Д. В., Вакуленко Ю. В., Горбатюк Л. М., Стешенко К. В. Стратегічні аспекти управління конкурентними перевагами підприємства на основі використання інформаційних технологій. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2021. № 5 (49). URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2021/5/7283

27. Дегтярьова Л. М., Вакуленко Ю. В., Одарущенко О. Б. Контроль технічного стану складових елементів систем захисту інформації. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2021. № 4 (268). - С. 49-52. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-49-52

28. Яснолоб І. О., Вакуленко Ю. В., Горбатюк Л. М., Ткаченко К. О. Маркетинговий потенціал підприємства: сутнісна характеристика та основні підходи до управління // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2021. - №17.

29. Khorolskyi A., Yevstafieva V., Kravchenko S., Pishchalenko M., Vakulenko Y., Gutyj B. Specifics of the morphological identification of the pathogen of passaluariasis of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. 12(4), 702–709. doi:10.15421/022197

30. Гурський Т. Г., Вакуленко Ю. В., Шишацький А. В. Методика оцінки та прогнозування радіоелектронної обстановки. Theoretical and scientific foundations in research in Engineering: collective monograph / Beresjuk O., Lemeschew M., Stadnijtschuk M., - etc. - International Science Group. - Boston : Primedia eLaunch, 2022. P. 224-240

31. Шишацький А.В., Вакуленко Ю.В., Налапко О.Л., Білоцька Г.М. Методика оцінювання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності службових осіб пунктів управління угруповань військ (сил). Theoretical and science bases of actual tasks : Proceedings of the ХIV International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal, 2022. 639-648. URL: https://isg-konf.com/theoretical-and-science-bases-of-actual-tasks

32. Шульга Л. В., Даниленко В. І., Терещенко І. О., Вакуленко Ю. В., Хрипко А. А. Системний підхід до формування конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10296 (дата звернення: 27.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.87

33. Шишацький А.В., Журавський Ю.В., Гурський Т.Г., Вакуленко Ю.В. Методичний підхід з інтелектуальної оцінки та прогнозування радіоелектронної обстановки. Scientific foundations in research in Engineering: collective monograph / Kornylo I.,Gnyp O. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. Р. 191–212.

34. Sova O., Zhuravskyi Y., Vakulenko Y., Shyshatskyi A., Salnikova O., Nalapko O. Development of methodological principles of routing in networks of special communication in conditions of fire storm and radio-electronic suppression. EUREKA: Physics and Engineering, 2022. 3. Р. 159-166. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2022.002434

35. Semenenko I., Artabaiev Y., Degtyareva L., Vakulenko Y., Odarushchenko E., Nalapko O., Zarubenko A., Pavliuk D., Demianenko H., Kovalchuk B. Development of a methodological approach to the research of special purpose communication systems. Technology Audit and Production Reserves. 2022. 6 (2 (68)). P. 29–33. doi: https://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.269378

36. Mahdi, Q. A., Shyshatskyi, A., Andriishena, H., Degtyareva, L., Protas, N., Vakulenko, Y., Odarushchenko, E., Lyashenko, A., Havryliuk, O., & Kovalchuk, B. (2023). Development of a methodological approach to the research of special purpose communication systems. Technology Audit and Production Reserves, 1(2(69). https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.274258

37. Trotsko, O., Protas, N., Odarushchenko, E., Vakulenko, Y., Degtyareva, L., Parzhnytskyi, V., Khomenko, P., Kolodiichuk, L., Nechyporuk, V., Apenko, N. (2023). Improvement of the optimization method based on the wolf flock algorithm. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (4 (121)), 26–33. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.273784

Список публікацій: 

Обов'язки

 • заступник завідувача кафедри інформаційних систем і технологій з навчальної роботи (2004–2008 рр.);
 • заступник декана факультету економіки та менеджменту з наукової роботи (2008–2009 рр.);
 • заступник декана факультету економіки та менеджменту (2009-2015 рр.);
 • заступник директора ННІ економіки та бізнесу з навчально-методичної роботи та практичної підготовки (2015-2016 рр.)
 • завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій (2015-2018 рр.)
 • керівник Навчально-наукового інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій (2018-2019 рр.)
 • керівник Навчально-наукового інституту комунікаційних та інноваційних освітніх технологій (2020-2021 рр.)
 • керівник навчально-наукового центру інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих (з грудня 2021 р.)