Навчально-науковий центр забезпечення освітньої діяльності та якості освіти

 
Керівник ННЦ ЗОДЯО

Навчально-науковий інститут забезпечення освітньої діяльності та якості освіти створений 01 грудня 2020 року (наказ ректора №150 від 01 вересня 2020 року). А з 1 грудня 2021 року його перейменовано на навчально-науковий центр забезпечення освітньої діяльності та якості освіти (ННЦ ЗОДЯО).

Керівником навчально-науковий центр  забезпечення освітньої діяльності та якості освіти є кандидат економічних наук, доцент Шульга Людмила Володимирівна.
Навчально-науковий центр забезпечення освітньої діяльності та якості освіти об’єднує три відділи: відділ моніторингу та якості освіти, навчальний відділ та аспірантура і докторантура.
 
СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЦЕНТРУ Є:

Метою діяльності  центру є:

  • розробка і реалізація заходів із підвищення якості освіти;
  • планування, організація і контроль освітнього процесу  відповідно до нормативних документів;
  • реалізація академічної політики та документальне забезпечення освітнього процесу;
  • якісна підготовка молодих вчених;
  • забезпечення реалізації політики з питань ліцензування та акредитації освітньої діяльності.

ННЦ ЗОДЯО функціонує для якісного забезпечення впровадження освітньої, наукової діяльності й практичної підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та з метою поєднання наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Основними завданнями ННЦ за напрямами діяльності є:

  1. Забезпечення функціонування й розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та сприяння забезпеченню безперервного процесу підвищення якості освіти і освітньої діяльності Університету;
  2. планування, організації та успішного провадження освітнього процесу й ефективного управління ним;
  3. органічне поєднання в освітньому процесі  теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
  4. провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і підготовки кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих результатів в освітньому процесі.