Навчальний відділ

 

начальник навчального відділу,
к.е.н., доцент

заступник начальника навчального відділу,
д.е.н., доцент

керівник
виробничої практики

Шевченко
Тетяна Іванівна
завідувач
навчально-консультаційного
центру (пункту)

Колесніченко
Ірина Анатоліївна
методист II категорії
 
 
 

Гринь
Валентина Іванівна
методист II категорії
 
 
 

Пастрома
Людмила Іванівна
методист

Москаленко
Лілія Володимирівна
методист

Костоглод
Андрій Костянтинович
диспетчер

Бурлака
Олена Павлівна
методист

 

 
Навчальний відділ - структурний підрозділ, який здійснює координацію та контроль за навчальною роботою факультетів, інституту, кафедр.
У своїй діяльності навчальний відділ керується чинним законодавством з питань вищої освіти, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Полтавського державного аграрного університету, наказами ректора університету, Положенням про навчальний відділ та іншими нормативними документами.
 
Метою діяльності навчального відділу є планування та організація управління освітнім процесом, здійснення контролю за ефективністю освітньої діяльності, а також ведення обліку та звітності з питань навчальної роботи в Університеті.
Основними завданнями навчального відділу є:
  • планування та організація освітнього процесу за усіма формами навчання;
  • контроль за виконанням навчальних (робочих) планів та дотриманням графіків навчального процесу;
  • ведення документації і підготовка звітних даних академії з питань навчальної роботи;
  • надання інформаційно-консультативної допомоги науково-педагогічним працівникам університету з питань освітнього процесу.
Колектив навчального відділу співпрацює з усіма структурними підрозділами університету, науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти та з іншими закладами освіти, для забезпечення скоординованої освітньої діяльності.

 

 

 
навчальний корпус №4
каб. 416, 421
тел. міський: 56-95-91 
внутрішній: 3-45, 3-86