Кафедри ПДАУ

Навчально-науковий інститут агротехнологій, селекції та екології
Кафедра біотехнології та хімії
Кафедра екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля
Кафедра захист рослин
Кафедра землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова
Кафедра рослинництва
Кафедра селекції, насінництва і генетики
Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій
Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
Кафедра інформаційних систем та технологій
Кафедра маркетингу
Кафедра менеджменту ім. І.А. Маркіної
Кафедра підприємництва і права
Кафедра публічного управління та адміністрування
Факультет ветеринарної медицини
Кафедра інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки
Кафедра нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин
Кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
Кафедра терапії імені професора П.І. Локеса
Кафедра хірургії та акушерства
Факультет інженерно-технологічний
Кафедра безпеки життєдіяльності
Кафедра галузеве машинобудування
Кафедра загальнотехнічних дисциплін
Кафедра технології та засоби механізації аграрного виробництва
Кафедра технології та обладнання переробних і харчових виробництв
Факультет обліку та фінансів
Кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін
Кафедра економічної теорії та економічних досліджень
Кафедра обліку і оподаткування
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва
Кафедра годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин
Кафедра технології виробництва продукції тваринництва
Кафедра технологій дрібного тваринництва
Кафедра фізичного виховання і спорту
Кафедра харчових технологій