Кафедра інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки

Про кафедру

Склад і структура кафедри

Склад кафедри

 

зав.кафедри, кандидат вет.наук, професор
доктор вет. наук,професор
кандидат вет.наук, професор кафедри
кандидат вет. наук, доцент
Коне Мохамед Сумана, кандидат вет. наук, доцент
Петренко Максим Олександрович, кандидат с.-г. наук, доцент
Лавріненко І.В. кандидат вет.наук, доцент
Передера О.О. кандидат вет.наук, доцент
Жерносік І.А. ,старший викладач
Хиль Ангеліна Миколаївна, зав. навчально-науковою лабораторією, аспірант
Улько О.В., лаборант
 
 

 

Зезекало В.К.

 

Навчаються аспіранти:

Богословська Анастасія Ігорівна

Хиль Ангеліна Миколаївна

Карасенко (Малиновська) Анна Юріївна

Карпенко Ярослав Сергійович

Коваленко Станіслав Олегович

Робота