Зустріч зі стейкхолдером спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» Віталієм Харченком

27 січня 2021 року відбулася зустріч зі стейкхолдером Віталієм Харченком, д. б. н., д. хаб., с. н. с., заступником директора з наукової роботи Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, завідувачем відділу паразитології. Полтавську державну аграрну академію представляли Олег Кручиненко, гарант освітньо-наукової програми зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», д. в. н., доцент; Сергій Кулинич, декан факультету ветеринарної медицини, д. в. н., професор; Тамара Шаравара, проректорка з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку, д. і. н., професорка; Валентина Євстаф’єва, завідувачка кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи, д. в. н., професорка; Василь Бердник, завідувач кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин, д. в. н., професор; Андрій Замазій, д. в. н., професор; Максим Петренко, заступник декана з навчальної роботи, к. с.-г. н., доцент; Сергій Шейко, к. ф. н., доцент; Алла Ільченко, к. п. н., доцентка; Яніна Тагільцева, к. ф. н., доцентка.

 

Стейкхолдер загалом позитивно оцінив наповнення освітньо-наукової програми зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії. Віталій Харченко вніс свої пропозиції щодо її покращення та вдосконалення. Зокрема, однією з пропозицій було внести до ОНП дисципліну «Біометрія» або «Статистичний аналіз наукових даних».

 

Учасники круглого столу активно обговорили зміни щодо змістового наповнення ОНП, ураховуючи сучасний стан освіти. Відбулася жвава дискусія між Віталієм Харченком і Тамарою Шараварою. Стейкхолдер порушив питання про тематичний план дисципліни «Бібліографія, інформаційний пошук та інтелектуальна власність», зокрема про те, чи вивчають здобувачі системи управління бібліографічною інформацією EndNote та Mendeley. Тамара Шаравара надала вичерпну інформацію стосовно своєї дисципліни.

Усі учасники круглого столу залишилися задоволеними й домовились періодично проводити подібні зустрічі в майбутньому.

 

Аудиторія: 

Діяльність: