Спеціалізована вчена рада

 
 
Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01 Полтавського державного аграрного університету 
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня ступеня доктора наук запрошує здобувачів наукового ступеня до співпраці
 
 
 
 
 
Захисти проводяться за спеціальностями:
 
 
 
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»,
 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 
 
 
 
 
 
Послуги, що надає спеціалізована вчена рада Д 44.887.01:
 
 
 
  • допомога в оформленні  документів до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук;
  • технічне забезпечення (аудіозапис) засідання по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук;
  • допомога в оформленні документів після захисту в терміни встановленні ВАК України та у відповідності з вимогами. 
 
 
 
Матеріали дисертацій та відгуків
 
 
 
 
Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук:

 

2023 рік:

 

Поштова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди – 1/3,

Полтавський державний аграрний університет (Спеціалізованій вченій раді, к. 463)

тел.-факс (0532) 60-73-98

e-mail: svr@pdaa.edu.ua