Спеціалізована вчена рада

 
Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01 Полтавського державного аграрного університету
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук запрошує здобувачів наукового ступеня до співпраці
 
 
 
Захисти проводяться за спеціальностями:

 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

 

 

Послуги, що надає спеціалізована вчена рада Д 44.887.01:

 

  • допомога в оформленні  документів до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук;
  • технічне забезпечення (аудіозапис) засідання по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук;
  • допомога в оформленні документів після захисту в терміни встановленні ВАК України та у відповідності з вимогами. 

 

 

Матеріали дисертацій та відгуків

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України
від 13 березня 2017 року № 374
 

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук:

 

2021 рік:

 

 

Поштова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди – 1/3,

Полтавський державний аграрний університет (Спеціалізованій вченій раді, к. 463)

тел.-факс (0532) 60-73-98

e-mail: svr@pdaa.edu.ua