Омбудсмен учасників освітнього процесу

 

 

ПОМАЗ
Олександр Михайлович

омбудсмен учасників освітнього процесу ПДАУ

ГУЗЕМА
Юлія Віталіївна

помічник омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ

Якщо у Вас виникли питання або проблеми? Вам потрібна порада чи допомога? Ви маєте можливість анонімно звернутись до омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ.

 

 

 

Інститут омбудсмена учасників освітнього процесу (уповноваженого з прав людини) ПДАУ – орган контролю за забезпеченням дотримання прав всіх учасників освітнього процесу.


Омбудсменом учасників освітнього процесу є представник професорсько-викладацького складу, наділений дорадчими повноваженнями та повноваженнями щодо захисту прав, свобод та інтересів учасників освітнього процесу.

 

Омбудсмен учасників освітнього процесу Полтавського державного аграрного університету – особа, на яку покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти в університеті.
Діяльність омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ гарантує забезпечення прав й попереджає порушення прав учасників освітнього процесу, сприяє розвитку правової культури, будується на принципах незалежності, справедливості, ініціативності, відповідальності, гуманності, відкритості, об'єктивності та доступності, а також взаємодії і співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, відповідальними за забезпечення і захист прав, свобод і законних інтересів людини.

  • наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників університету;

  • здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в університеті;

  • фахівців-практиків, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;

  • інших працівників університету.

 

Функції омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ:

 

  • здійснення попереднього розгляду скарг, поданих омбудсмену учасників освітнього процесу здобувачами освіти, їх батьками, законними представниками, а також педагогічними, науково-педагогічними працівниками;

  • проведення аналізу та узагальнення інформації, що міститься у скаргах, поданих омбудсмену учасників освітнього процесу;

  • надання консультацій учасникам освітнього процесу з питань, які стосуються його компетенції;

  • представлення законних інтересів учасників освітнього процесу в органах управління університету, в органах студентського самоврядування та у відносинах з іншими учасниками університетської спільноти;

  • винесення питань, які стосуються його компетенції, на обговорення органам управління, керівникам структурних підрозділів університету, іншим посадовим особам університету;

  • здійснення роз’яснювальної роботи стосовно прав, свобод та законних інтересів учасників освітнього процесу університету.

 

Омбудсмен учасників освітнього процесу університету взаємодіє з органами управління університету, з керівниками структурних підрозділів, з представниками психологічної служби університету, юридичним відділом та іншими посадовими особами університету з питань захисту прав, свобод та законних інтересів учасників освітнього процесу.

 

Помічник омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ призначається з числа суспільно активних студентів строком на два роки. Основне завдання помічника омбудсмена учасників освітнього процесу університету – сприяння омбудсмену при вирішенні питань, пов’язаних з захистом прав, свобод та інтересів здобувачів вищої освіти університету.

 

 

Шановні учасники освітнього процесу Полтавського державного аграрного університету!  Якщо у Вас виникли ідеї щодо покращення навчального, суспільного життя університету, з’явилися питання або проблеми, Ви потребуєте поради чи реальної допомоги, звертайтеся до омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ. Ви можете абсолютно конфіденційно подати звернення, скарги, зауваження чи пропозиції, повідомити про порушення Ваших прав, свобод та інтересів. Вас обов’язково вислухають і нададуть усебічну підтримку та допомогу.

 

 

Контакти:

тел: 0661581196 (Viber), каб. 407.