Омбудсмен учасників освітнього процесу

 

Помаз
Олександр Михайлович
 
омбудсмен учасників освітнього процесу ПДАУ
 

 

«В світі багато дивних див, та найдивніше з них – людина»
Давньогрецький поет Еврипід

Людина – найвища цінність суспільства

 

 

Дайджест подій
Документація План заходів Інформаційні буклети Наші досягнення  Архів

 

Інститут омбудсмена учасників освітнього процесу (уповноваженого з прав людини) ПДАУ – орган контролю за забезпеченням дотримання прав всіх учасників освітнього процесу.


Омбудсменом учасників освітнього процесу ПДАУ є представник професорсько-викладацького складу, наділений дорадчими повноваженнями та повноваженнями щодо захисту прав, свобод та інтересів учасників освітнього процесу, у тому числі:
Омбудсмен учасників освітнього процесу Полтавського державного аграрного університету – особа, на яку покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти в університеті.
Діяльність омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ гарантує забезпечення прав й попереджає порушення прав учасників освітнього процесу, сприяє розвитку правової культури, будується на принципах незалежності, справедливості, ініціативності, відповідальності, гуманності, відкритості, об'єктивності та доступності, а також взаємодії і співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, відповідальними за забезпечення і захист прав, свобод і законних інтересів людини.

  • наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників університету;

  • здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в університеті;

  • фахівців-практиків, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;

  • інших працівників університету.

Функції омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ:

  • здійснення попереднього розгляду скарг, поданих омбудсмену учасників освітнього процесу здобувачами освіти, їх батьками, законними представниками, а також педагогічними, науково-педагогічними працівниками;

  • проведення аналізу та узагальнення інформації, що міститься у скаргах, поданих омбудсмену учасників освітнього процесу;

  • надання консультацій учасникам освітнього процесу з питань, які стосуються його компетенції;

  • представлення законних інтересів учасників освітнього процесу в органах управління університету, в органах студентського самоврядування та у відносинах з іншими учасниками університетської спільноти;

  • винесення питань, які стосуються його компетенції, на обговорення органам управління, керівникам структурних підрозділів університету, іншим посадовим особам університету;

  • здійснення роз’яснювальної роботи стосовно прав, свобод та законних інтересів учасників освітнього процесу університету.

Омбудсмен учасників освітнього процесу університету взаємодіє з органами управління університету, з керівниками структурних підрозділів, з представниками психологічної служби університету, юридичним відділом та іншими посадовими особами університету з питань захисту прав, свобод та законних інтересів учасників освітнього процесу.

 

 

Представник омбудсмена учасників освітнього процесу здійснює свою діяльність у межах делегованих омбудсменом учасників освітнього процесу  університету повноважень та спрямовує її на реалізацію функцій омбудсмена. Представником омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ є доцент Козаченко Юлія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємництва і права ПДАУ.


Помічник омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ призначається з числа суспільно активних студентів строком на два роки. Основне завдання помічника омбудсмена учасників освітнього процесу університету – сприяння омбудсмену при вирішенні питань, пов’язаних з захистом прав, свобод та інтересів здобувачів вищої освіти університету.

 

 

Помічником омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ призначено Баган Марту Валеріївну, здобувача вищої освіти СВО «Бакалавр» 3 курсу 1 групи спеціальності 081 Право.

 

 

Шановні учасники освітнього процесу Полтавського державного аграрного університету!  Якщо у Вас виникли ідеї щодо покращення навчального, суспільного життя університету, з’явилися питання або проблеми, Ви потребуєте поради чи реальної допомоги, звертайтеся до омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАУ. Ви можете абсолютно конфіденційно подати звернення, скарги, зауваження чи пропозиції, повідомити про порушення Ваших прав, свобод та інтересів. Вас обов’язково вислухають і нададуть усебічну підтримку та допомогу.

 

Протидія домашньому насильству (презентаціія)

 

Помаз Олександр Михайлович – омбудсмен учасників освітнього процесу ПДАУ, брав участь у конференції "Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку", яка проходила у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 6 квітня 2020 р. м. Полтава.

каб. 407.Контакти:

тел: 0661581196 (Viber)

ombudsmen@pdau.edu.ua
https://www.facebook.com/ombudsman.pdaa/