Ректорат

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ,
к.е.н., професор
 
перший проректор,
к.е.н., професор
проректор
з науково-педагогічної роботи,
д.т.н., професор
проректор
з науково-педагогічної,
наукової роботик.с.-г.н., доцент
Чуга
Василь Миколайович
проректор
з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку,
доктор історичних наук, професор
проректор
директор
к.е.н., доцент
декан
к.с.-г.н., доцент
декан
доктор ветеринарних наук, професор
декан
к.т.н., доцент
декан
к.е.н., професор
декан
д.с.-г.н. професор
     
керівник
к.с.-г.н., доцент
керівник
Навчально-наукового інституту
забезпечення освітньої діяльності
та якості освіти, к.е.н., доцент
керівник підрозділу з організації виховної
та іміджевої діяльності

 

Коляденко
Зоя Іванівна
к.е.н., доцент
начальник відділу кадрів,
к.е.н.
начальник юридичного відділу
Глазов
Олександр Миколайович
Лінська
Світлана Павлівна
 
голова профкому,
доцент
начальник відділу маркетингу головний бухгалтер
Гаркуль
Віталій Валерійович
Іллічова
Наталія Вадимівна
директор студмістечка ПДАУ
фахового коледжу ПДАУ, д.с.-г.н., професор
помічник ректора
Булах
Тетяна Вікторівна
Дружко
Катерина Анатоліївна
відповідальний секретар приймальної комісії,
к.ю.н., доцент
учений секретар голова студентського сенату