Ректорат

 
 
Аранчій
Валентина Іванівна

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ
к.е.н., професор

 
 
 
ГАЛИЧ
Олександр Анатолійович

перший проректор,
к.е.н., професор

 
 
 
КОСТЕНКО
Олена Михайлівна

проректор з науково-педагогічної роботи
д.т.н., професор

 
 
 
ГОРБ
Олег Олександрович

проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, к.с.-г.н., доцент

 
 
ШАРАВАРА
Тамара Олексіївна

проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку,
доктор історичних наук, професор

 
 
ЧУГА
Василь Миколайович

проректор з адміністративно-господарської частини

 
 
СВІТЛИЧНА
Алла Василівна

директор Навчально-наукового інституту економіки,управління,права та
інформаційних технологій,к.е.н., доцент

 
 
МАРЕНИЧ
Микола Миколайович

директор Навчально-наукового інституту агротехнологій,
селекції та екології, д.с.-г.н., професор

 
 
КУЛИНИЧ
Сергій Миколайович

декан факультету ветеринарної медицини,
доктор ветеринарних наук, професор

 
 
БІЛОВОД
Олександра Іванівна

декан інженерно-технологічного факультету,
к.т.н., доцент

 
 
ДОРОГАНЬ-ПИСАРЕНКО
Людмила Олександрівна

декан факультету обліку та фінансів,
к.е.н., професор

 
 
ШОСТЯ
Анатолій Михайлович

декан факультету технології виробництва, і переробки
продукції тваринництва, д.с.-г.н. професор

 
 
 
ВАКУЛЕНКО
Юлія Валентинівна

керівник Навчально-наукового центру інформаційно-комунікаційних освітніх
технологій та освіти дорослих, к.с.-г.н., доцент

 
 
 
ШУЛЬГА
Людмила Володимирівна

керівник Навчально-наукового центру забезпечення освітньої діяльності
та якості освіти, к.е.н., доцент

СЕМЕНКО
Оксана Вікторівна

начальник юридичного відділу

 
 
 
РАДОЧІНА
Юлія Ігорівна

голова профспілки ПДАУ

 
 
 
ДОРОШЕНКО
Андрій Петрович

начальник навчального відділу,к.е.н., доцент

 
 
 
ОВЧАРУК
Олена Михайлівна

начальник відділу кадрів, к.е.н.

 
 
 
СЕНЬКО
Інна Михайлівна

начальник відділу маркетингу

 
 
 
ЛІНСЬКА
Світлана Павлівна

головний бухгалтер

 
 
 
ШАБЕЛЬНИК
Сергій Сергійович

директор студмістечка ПДАУ

 
 
 
ШЕВНІКОВ
Микола Янаєвич

директор Аграрно-економічного
фахового коледжу ПДАУ, д.с.-г.н., професор

 
 
 
ІЛЛІЧОВА
Наталія Вадимівна

помічник ректора

 
 
 
ОСТАШОВА
Валерія Олександрівна

заступник відповідального секретаря приймальної комісії, к.ю.н., доцент

 
 
 
БУЛАХ
Тетяна Вікторівна

учений секретар

 
 
 
БРАШОВАН
Данііл Олегович

голова студентського сенату