Ректорат

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ,
к.е.н., професор
 
перший проректор,
к.е.н., професор
проректор
з науково-педагогічної роботи,
д.т.н., професор
проректор
з науково-педагогічної,
наукової роботик.с.-г.н., доцент
Чуга
Василь Миколайович
проректор
з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку,
доктор історичних наук, професор
проректор
директор
к.е.н., доцент
директор
д.с.-г.н., доцент
декан
доктор ветеринарних наук, професор
декан
к.т.н., доцент
декан
к.е.н., професор
декан
д.с.-г.н. професор
     
к.с.-г.н., доцент
керівник
та якості освіти, к.е.н., доцент
керівник підрозділу з організації виховної
та іміджевої діяльності

 

Коляденко
Зоя Іванівна
к.е.н., доцент
начальник відділу кадрів,
к.е.н.
начальник юридичного відділу
Сенько
Інна Михайлівна
Лінська
Світлана Павлівна
 
голова профкому,
доцент
начальник відділу маркетингу головний бухгалтер
Шабельник 
Сергій Сергійович
Іллічова
Наталія Вадимівна
директор студмістечка ПДАУ
фахового коледжу ПДАУ, д.с.-г.н., професор
помічник ректора
Булах
Тетяна Вікторівна
Брашован 
Данііл Олегович
відповідальний секретар приймальної комісії,
к.ю.н., доцент
учений секретар голова студентського сенату