Безкровний Олександр Валентинович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів, банківської справи та страхування

Посада: 

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, декан факультету обліку та фінансів

Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус факультету Обліку та фінансів, к. 1., тел. (0532) 56-50-03

e-mail: oleksandr.bezkrovnyi@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

 

Основні навчальні курси:

 • "Університетська освіта"
 • "Податкова система"
 • "Податки і податкова політика"
 • "Управління та адміністрування в податковій сфері"

 

Освіта

2006 - 2007 - Інститут підвищення кваліфікації Полтавської державної аграрної академії, спеціальність – фінанси
1998 - 2003 - Полтавська державна аграрна академія, спеціальність – облік і аудит

Аспірантура

2004 р. – 2008 р. Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки УААН", кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Досвід роботи

 • 01.09.2021 р. по теперішній час – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
 • 01.09.2010 р. – 31.08.2021 р. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
 • 01.09.2006 р. – 31.08.2010 р. – старший викладач кафедри фінансів та економічної теорії;
 • 01.09.2003 р. – 31.08.2006 р. – асистент кафедри фінансів та економічної теорії.

Підвищення кваліфікації

 • 25.05.2009 р. – 30.06.2009 р. Полтавський університет споживчої кооперації; 
 • 08.04.2013 р. – 12.04.2013 р. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААНУ;
 • 12.05.2014 р. – 23.05.2014 р. Національний університет біоресурсів та природокористування України, навчально-науковий інститут післядипломної освіти (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 076774, 23 травня 2014 року);
 • 19.09.2016 р. – 30.09.2016 р. Національний університет біоресурсів та природокористування України, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000902-16, 30 вересня 2016 року;
 • 17.02.2020 р. – 20.05.2020 р. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01597997/ 00788-2020, 20 травня 2020 року)  
 • 12.08.2021 р. – 12.10.2021 р. "ІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» (сертифікат № 2466/ 12 жовтня 2021 року)
 • 21-23.02.2022 р., 13-20.04.2022 р. Національний університет біоресурсів та природокористування України (свідоцтво СС00493706/015799-22 р.н. 15799, 20 квітня 2022 року)
 • 10.10.2022 р. - 20.11.2022 р. Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору Кітсинг Мєєліс м. Рига Латвія  (сертифікат Serija C 20221104)
 • 08.05.23 р. по 15.05.23 р.  - Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін, Польща, підвищення кваліфікації «Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах європейського союзу та Україні», сертифікат ES 13809 від 15.05.23 р.

 

Стажування

07.02.2007р. – 20.03.2007 р. ТОВ «Агрофірма Пустовойтове» Семенівського району Полтавської області

Участь у міжнародних проектах

12.08.2021 р. – 12.10. 2021 р. ІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників (сертифікат № 2466/ 12 жовтня 2021 року)

Публікації

74 наукові статті, з них 4 - у видання, що індексуються в науково-метричних базах Scopus та 122 тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях

Список публікацій: 

Обов'язки

Декан факультету обліку та фінансів

Факультети: