Рейтинг успішності студентів на призначення академічної стипендії