Горб Олег Олександрович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля
Захисту рослин

Посада: 

професор кафедри екології збалансованого природокористування та захисту довкілля, професор кафедри захисту рослин.

Науковий ступінь: 

кандидат сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3 кв. 11,

м. Полтава, Україна, 36003
+38 (067) 4091242 e-mail: gorb@pdaa.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Основні дисципліни

Освіта

У 1992 році з відзнакою закінчив агрономічний факультет Полтавського сільськогосподарського інституту, ФВ №831660, реєстраційний №1003 (27.12.1992) спеціальність - "Агрономія", кваліфікація - вчений агроном.
У 2007 році закінчив Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії і отримав кваліфікацію «Менеджер – економіст». Диплом про передпідготовку ДСК №096683, реєстрацфйний №4996/07,м. Полтава 28.09.2007 р.
З 1993 по 1996 рік навчався на стаціонарі в аспірантурі Полтавського державного сільськогосподарського інституту.
Кандидат сільськогосподарських наук з 1996 року. Дисертацію захистив 18 жовтня 1996 року (протокол № 8) рішення спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету (м. Київ), диплом КН № 011900.

Аспірантура

Кандидат сільськогосподарських наук з 1996 року. Дисертацію захистив 18 жовтня 1996 року (протокол № 8) рішення спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету, диплом № 011900 серії КН. З 1993 по 1996 рік навчався на стаціонарі в аспірантурі Полтавського державного сільськогосподарського інституту.

Досвід роботи

 • Пройшов шлях від  асистента (1996 – 1997), старшого викладача (1997 – 2002), доцента (2002 – 2009) та професора (з 2009 р. – по теперішній час).
  Поєднував викладацьку діяльність з обов’язками заступника декана агрономічного факультету (1997 – 1998), декана підготовчого факультету для іноземних громадян (1998 – 2005), проректора з міжнародних зв’язків (1998 – 2015).

  З липня 2015 року призначений на посаду проректора з науково-педагогічної, наукової роботи Полтавської державної аграрної академії.

 • Інший досвід

  З 1992 по 1993 рік працював агрономом насіннєводом у КСП «Більшовик», Карлівського району, Полтавської області.
  З 1987 по 1989 рік служив у лавах Радянської Армії.

Знання мов

Українська (рідна), російська - Advanced, німецька, польська, англійська - Intermediate

Міжнародна діяльність

 • Українсько-німецько-австрійський проект створення магістерського курсу «Еколого-економічне рослинництво» (Темпус Таціс T_JEP – 10758-1999);

 • Українсько-німецько-ірландський проект створення магістерського курсу «Business Administration in Agriculture» (Темпус Таціс М_JEP – 22218-2001);

 • «Організація школи екологічного землеробства» – проект Світового банку реконструкції і розвитку (ID 204);

 • Міжнародний науково-дослідний проект “Біологічна азотфіксація бобовими культурами в умовах водного стресу” (BIO Fix);

 • співпраця з Центром Агрономічних досліджень провінції Ено (Бельгія); «Проект аграрного маркетингу в Україні» за фінансування США («LAND O’LAKES», 2003-2007);

 • проект «Створення офіційного дорадництва в Полтавській області» за фінансування ФРН («Федеральне міністерство продуктів харчування, сільського господарства та лісового господарства», 2003-2007);

 • проект по поширенню досвіду ПП «Агроекологія» за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (2008-2009);

 • Українсько-німецько-польський створення Агроекологічного центру Полтавщини (Темпус Таціс JEF_27168_2006);

 • Українсько-Польський проект «Підприємництво жінок в сільській місцевості в сфері зеленого туризму» (2009);

 • Українсько-Нідерландський проект «Науково-дослідний центр з біоенергетики» (2010);

 • Польсько–український освітній проект «Лабораторія  дослідження відновлювальних джерел енергії» (2011);

 • створення навчально-виставкового залу фірми «ХАКА» на базі ПДАА (2011);

 • створення навчально-виставкової площадки фірми «Пьотінгер» на базі ПДАА (2011);

 • залучення польського викладача для вивчення студентами та викладачами польської мови (2012);

 • відкриття на базі академії «Польського центру» за підтримки Генерального консульства Республіки Польщі та фонду «Помоц полякам на всходе» (2013);

 • Міжнародний освітній проект «Паралельний Європейський диплом» (2015 – по теперішній час);

 • проект Еrasmus+ «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у процесі розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» (2019 – по теперішній час).

Міжнародні підвищення кваліфікації

 • Академія WSB (Республіка Польща)

 • Українсько-німецько-польський проект створення Агроекологічного центру Полтавщини (Темпус Таціс JEF_27168_2006).

 • Українсько-німецько-австрійський проект створення магістерського курсу “Еколого-економічне рослинництво” (Темпус Таціс T_JEP – 10758-1999).

 • Українсько-німецько-ірландський проект створення магістерського курсу “Business Administration in Agriculture” (Темпус Таціс М_JEP – 22218-2001).

 • “Організація школи екологічного землеробства” - проект Світового банку реконструкції і розвитку (ID 204).

 • Міжнародний науково-дослідний проект “Біологічна азотфіксація бобовими культурами в умовах водного стресу” (BIO Fix).

 • Українсько-німецький проект організації офіційного сільськогосподарського дорадництва в Полтавській області (UKR-03- V01).

 • Certificate of completion. has successfully completed the requirements of the programme of scientific and pedagogical advanced training (internchip) Organization of Didactic Process, Educational Programmes, Innovative Technologies and Scientific Work at the Educational Institution Center for  Educational Consulting LLC, Krakow, Poland. from Januar 13, 2020 till Januar 26, 2020. The internship prjgrav duration is 108 hours.

Підвищення кваліфікації в Україні

- Міністерство аграрної політики та продовольства України. Дніпропетровський державний аграрний університет. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №044016, реєстраційний номер № 385/14 (27.01.2014)

- Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/000926-16 реєстраційний номер №0926, тема: “Особливості сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни №Екологічний туризм"" (30.09.2016)

Здобутки

 • Міністерство освіти і науки. Атестат доцента ДЦ №005891. 17.10.2002, протокол №4/39-Д.
 • Подяка Кабінету Міністрів України за сумлінну працю, значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Полтави та активну громадську роботу за підписом прем’єр-міністра України (№ 1004 від 12 лютого 2002 року).
 • Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника 0000513 №13. 30.05.2007р.
 • Нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки 3 ступеня» (рішення колегії Міністерства аграрної політики України від 14 серпня 2007р. № 298–к)
 • Диплом спеціаліста. Диплом про передпідготовку ДСК №096683, реєстрацфйний №4996/07,м. Полтава, кваліфікація Менеджер-економіст, 28.09.2007 р.
 • Нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани» (рішення колегії Міністерства аграрної політики України від 05 листопада 2009р. № 364–к)

Публікації

Обов'язки

 • проректор з науково-педагогічної, наукової роботи Полтавського державного аграрного університету

 • заступник по науковій роботі на кафедрі захист рослин