Галич Олександр Анатолійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Публічного управління та адміністрування

Посада: 

Перший проректор Полтавського державного аграрного університету

Науковий ступінь: 

Кандидат економічних наук

Вчені звання: 

Професор кафедри публічного управління та адміністрування, присвоєно у 2019 р. Номер атестата – АП № 001606.

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3, ПДАУ, адміністративний корпус, кабінет 12.

e-mail: galych@pdau.edu.ua

тел./факс: (0532) 60-74-24

Ідентифікатори науковця

Google Академія (Галич Олександр)

ORCID ID (0000-0001-6478-8309

ResearcherID (Q-7292-2016)

Scopus Author ID: (56677864500

Освіта

Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 1999 р., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація економіст-організатор (диплом ТА №11907134).
Полтавська державна аграрна академія, 2010 р., диплом спеціаліста про перепідготовку, спеціальність «Економіка підприємства» (диплом 12 ДСК №200333).
Полтавська державна аграрна академія, 2017 р., спеціальність «Агрономія» кваліфікація агроном (диплом С17 №039776).
Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Полтавський інститут економіки і права), 2019р., спеціальність «Філологія» спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)», кваліфікація Магістр з перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов (диплом М19 № 061713).

Аспірантура

1999 – 2002 – навчання в аспірантурі Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

Тема кандидатської дисертації: «Економіко-організаційний механізм становлення  ринку м'ясо-молочної продукції в регіоні».

Досвід роботи

07.1999р. – 10.1999р. – економіст по праці і зарплаті ТОВ «Миргородський урожай»;

11.1999р. – 10.2002р. – аспірант Полтавського державного сільськогосподарського  інституту;

11.2002 р. – 09.2003 р. – асистент кафедри економіка АПК Полтавської державної аграрної академії;

09.2003 р. – 09.2005 р. – старший викладач кафедри економіки АПК Полтавської державної аграрної академії;

09.2005 р. – 03.2009 р. – доцент кафедри економіки Полтавської державної аграрної академії;

10.2009 р. – 01.2020 р. – декан факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії;

01.2020 р. – 05.2021 р. – директор Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії;

05.2021 р. – по теперішній час – перший проректор Полтавського державного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/007800-18, тема: «Підвищення кваліфікації деканів аграрних закладів вищої освіти» 12.12.2018 р. (150 годин).
2. Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника № 0000503 на здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності з наданням соціально спрямованих дорадчих послуг з питань економіки, 30.05.2007 р. (36 годин); 13.02.2017 р. (72 години).
3. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України, свідоцтво про підвищення кваліфікації директорів інститутів, деканів факультетів університетів, академій, інститутів СП 35830447/1318-17, тема: «Підвищення кваліфікації директорів інститутів, деканів факультетів університетів, академій, інститутів. Методика навчання фахівців економічного профілю у ВНЗ аграрного спрямування» 09.06.2017 р. (150 годин).
4. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 076135,  тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Сільськогосподарське дорадництво» 23.05.2014 р. (72 години)
5. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 886585,  тема: «Підвищення кваліфікації викладачів з дорадчої освіти аграрних ВНЗ III-IV рівнів акредитації» 01.03.2013 р. (72 години)
6. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, кафедра аграрного консалтингу та сервісу, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 668725,  тема: «Удосконалення програми викладання курсів «Сільськогосподарське дорадництво» та «Основи управлінського консалтингу» 09.12.2009 р. (144 години)
7. Полтавська державна аграрна академія, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 349946,  тема: «Професійна підготовка дорадників» 27.01.2007 р. (72 години).

Стажування

1. Університет Менделя в Брно (Чеська республіка), сертифікат про підвищення кваліфікації № 534, тема «Інформаційно-консультаційна підтримка аграрних виробників», 03.06.2016 р. (150 годин).

2. Центр освітнього дорадництва в м. Кракові (Республіка Польща), свідоцтво про підвищення кваліфікації KR 180828/01, тема: «Організація дидактичного процесу, освітніх програм, інноваційних технологій та наукових досліджень», 28.08.2018 р. (108 годин).

Здобутки

Грамота Полтавської державної аграрної академії (наказ № 3-301 від 19.05.2005 р.);

Почесна грамота Київської районної у м. Полтаві ради (2006 р.)

Почесна грамота Полтавської державної аграрної академії (наказ № 3-331 від 15.05.2007);

Почесна грамота Головного управління агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації (2007 р.)

Грамота Полтавської державної аграрної академії (наказ № 3-1288 від 13.05.2010 р.);

Почесна грамота Полтавської державної аграрної академії (наказ № 3-1313 від 26.10.2011 р.);

Знак «Відмінник аграрної освіти та науки»  (рішення  колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України  №82-н від 03.11.2011 р.);

Грамота Полтавської обласної ради (2012 р.)

Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації (2013 р.)

Почесна грамота Полтавської державної аграрної академії (2013 р.)

Подяка Державної установи «Науково-методичний центр «Агроосвіта» (2013 р.)

Грамота Полтавської обласної ради (2016 р.)

Почесна грамота Полтавської державної аграрної академії (наказ №384-к від 15.05.2017 р.)

Почесна грамота Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації (2017 р.)

Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку (2018 р.)

Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації (2018 р.)

Відмінник аграрної освіти та науки III ступеня (2011 р.)

Подяка Прем’єр-міністра України (2020 р.)

Науково-дослідна робота

Здійснюється в межах науково-дослідних тем:

«Формування ефективної системи публічного управління в Україні» (номер державної реєстрації 0117U003104);

«Обґрунтування методів інформаційно-консультативної підтримки агропромислової сфери» номер державної реєстрації (0117U003098).

Публікації

Загальна кількість опублікованих статей – 150, з них 120 наукових та 18 навчально-методичного характеру, у тому числі 7 у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science; 12 колективних мнографій; 45 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях, 20 патентів на корисну модель.

 

Список публікацій: