Біловод Олександра Іванівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Механічної та електричної інженерії

Посада: 

декан інженерно-технологічного факультету, доцент

Вчені звання: 

доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, атестат 12ДЦ №037558, 2014 рік.

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3,

навчальний корпус №3, 2-й поверх, каб. №322.

е-mail: oleksandra.bilovod@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Вищу освіту, за спеціальністю «Механізація сільського господарства», здобула у Полтавському державному сільськогосподарському інституті, який закінчила у 2000 році.

Аспірантура

У 2009 році захистивши дисертаційну роботу на тему «Підвищення надійності і обґрунтування параметрів процесу виробництва і відновлення розроблених дискових копачів бурякозбиральних машин», отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

Досвід роботи

На факультеті працює з 1998 року. Викладає дисципліни: «Теоретична механіка», «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів», «Підйомно-транспортні машини».
Займається науковими дослідженнями за темою: «Підвищення довговічності надійності сільськогосподарської техніки відновленням деталей вібраційним методом».

Знання мов

Українська – досконало; англійська – Pre-Intermediate

Підвищення кваліфікації

2023 р. - міжнародне підвищення кваліфікації за темою «Управління науковими та освітніми проєктами: міжнародний досвід», 6 кредитів ЄКТС, Авіаційний університет Грузії, сертифікат №14214.

Стажування

В 2020 році пройшла міжнародне стажування на базі University of Finance, Business and Entrepreneurship (Bulgaria, Sofia).

Публікації

В науковому доробку має 118 праць, у тому числі 96 наукових (з них 91 у фахових виданнях та 2 входить до наукометричних баз) і 4 методичних, патентів на корисну модель – 12, та один патент на винахід.  Два навчальних посібники та один підручник. 
  • Дудніков А.А. Проектування технологічних процесів сервісних підприємств: навчальний посібник/ А.А. Дудніков, П.В. Писаренко, О.І. Біловод, І.А. Дудніков, О.П.Ківшик. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 400с. (Рекомендовано Міністерством аграрної політики України, як навчальний посібник  для студентів вищих навчальних закладів. (Лист № 18 – 1– 13 / 816 від 16.07.10)
  • Опальчук А.С. Матеріалознаство та технологія конструкційних матеріалів: підручник/   А.С.Опальчук, Є.Г.Афтанділянц, Л.Л.Роговський, О.Є.Семеновський, М.Б. Клендій, О.І.Біловод, І.А.Дудніков. – Ніжин: П.П.Лисенко М.М., 2013. – 751 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як підручник  для студентів вищих навчальних закладів. (Лист № 1/11-9794 від 10.06.13)

Список публікацій: 

Обов'язки

Декан інженерно-технологічного факультету

Є відповідальним секретарем редакції журналу Технічний аудит та резерви виробництва м. Харків.

Факультети: