Дорошенко Андрій Петрович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів, банківської справи та страхування

Посада: 

Доцент кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА,

корпус факультету обліку та фінансів, 

навчальний відділ

andrii.doroshenko@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

2000-2005 рр. Полтавський державна аграрна академія, диплом з відзнакою, спеціальність «Фінанси», кваліфікація – Магістр з фінансів

Аспірантура

2005-2008 рр. Аспірантура Полтавської державної аграрної академії, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Докторантура

У 2010 році отримав диплом доктора філософії.

Досвід роботи

 • 2005-2010 рр. – асистент кафедри фінансово-економічного аналізу та статистики Полтавської державної аграрної академії
 • 2010-2011 рр. – старший викладач кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії
 • З 2011 по теперішній час – доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії
 • З 2017 р. - заступник декана факультету обліку та фінансів з заочної (дистанційної) форми навчання
 • З 2022 р. - начальний навчального відділу

Міжнародні підвищення кваліфікації

2009 р. кафедра статистики Полтавського університету споживчої кооперації України

Підвищення кваліфікації в Україні

 • 2017 р. стажування в Національниому університеті біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти
 • 2009 р. стажування без відриву від виробництва на кафедрі статистики Полтавського університету споживчої кооперації
 • 2009 р. захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами, спеціалізована Вчена рада Харківського національного аграрного університету Міністерства аграрної політики України
 • 2007 р. складання кандидатського іспиту з спеціальності «Економіка та управління підприємствами»
 • 2006 р. складання кандидатського іспиту з філософії
 • 2006 р. складання кандидатського іспиту з іноземної (англійської) мови

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

 • 2011 р. - круглий стіл на тему «Індекс споживчих цін та індекс вартості життя», що проводився Головним управлінням статистики у Полтавській області
 • 2011 р. – семінар/круглий стіл з працівниками Головного управління статистики у Полтавській області «Методологія і організація статистичної звітності в АПК»
 • 2010-2011 рр. – теоретичні та методичні семінари кафедри економічної теорії та економічних досліджень
 • 2010 р. – семінар/круглий стіл з працівниками Головного управління статистики у Полтавській області «Методологія і організація статистичного спостереження за основними засобами»
 • 2008 р.  – семінар/круглий стіл за участю викладачів та студентів ПДАА „Шляхи подолання фінансової кризи та зміцнення фінансової безпеки України”

Здобутки

 • 2010 р. - одержання диплома доктора філософії
 • 2010 р. - одержання диплома кандидата економічних наук
 • 2014 р. - одержання атетстата доцента кафедри економічної теорії та економічних досліджень

Публікації

Має 20 публікацій, з них 15 наукових та 5 навчально-методичного характеру. Є співавтором практикуму з фінансового аналізу для студентів вищих навчальних закладів, що має гриф Міністерства освіти та науки України. Приймає активну участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Перегляд публікацій.

Обов'язки

Начальник навчального відділу Полтавського державного аграрного університету

Факультети: