Маренич Микола Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

професор кафедри

Науковий ступінь: 

доктор сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

професор

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: mykola.marenych@pdau.edu.ua

Основні дисципліни

Ідентифікатори науковця:

Освіта

В 1992 році закінчив агрономічний факультет Полтавського сільськогосподарського інституту за фахом вчений агроном.

Аспірантура

В 1993 році вступив до аспірантури, яку закінчив у 1996 році за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Мінливість господарсько-цінних ознак озимої м´якої пшениці залежно від добору батьківських форм».

Докторантура

У 2021 році захищено докторську дисертацію на тему: «Теоретичні та практичні основи управління врожайністю і якістю зерна пшениці озимої в умовах Лівобережного Лісостепу України», спеціальність 06.01.09 - рослинництво. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.859.03 при Сумському національному аграрному університеті МОН України.

Досвід роботи

Науково-педагогічна діяльність:
З 1996 року – асистент кафедри;
1999-2005 рр. – старший викладач кафедри;
2004-2012 рр. – заступник декана агрономічного факультету Полтавської державної аграрної академії;
2005-2014 рр.  – доцент кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії;
з 2012 – декан факультету агротехнологій та екології Полтавської державної аграрної академії;
з 2014 р. і по по теперішній час - професор  кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавського державного аграрного університету;
з 2022 р. - директор Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології Полтавського державного аграрного університету.

Знання мов

Українська, англійська, німецька.

Міжнародна діяльність

FABU Проект сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України. «Основи живлення рослин та аналіз ґрунту». 2019 р.

Міжнародні підвищення кваліфікації

- міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Міжнародний інноваційний науково-педагогічний досвід підготовки здобувачів наукуового ступеня доктора філософії (PhD)». Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації U.S. №049/2022 виданий 15.06.2022 Каліфорнійським університетом (Лос-Анджелес).

- міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Інновації у сільському господарстві. Глобальні тенденції та регіональний досвід» (12-27.08.2022 р.). Місце проведення:  м. Сан-Франциско, штат Каліфорнія (США), тривалість – 120 год. Сертифікат.

Підвищення кваліфікації в Україні

- Онлайн-курс Prometheus "Експерт з акредитації освітніх програм" Національне агенство із забезпечення якості освіти.

- підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ.  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/011368-20 від 28 лютого 2020 р.; 

- участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна наука: проблеми та інновації», 23-25.08.2020 р. Стокгольм. Сертифікат.

- підвищення кваліфікації спеціалістів з питань рослинництва. ПДАА 25 лютого 2021 р. Посвідчення № 70. 

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

- 03.04.2024 р. - участь у благодійному онлайн-семінарі «Університетська система забезпечення академічної доброчесності: об’єднуємо цінності та алгоритми». Сертифікат ССОО493014/001962-24 від 03.04.2024 р.;

21-22.02.2024 р. - участь у 55-й науково-методичній конференції викладачів і аспірантів «Актуальні питання забезпечення якості вищої освіти», Полтавський державний аграрний університет. Сертифікат СС00493014/000331-24 від 22.02.2024 р.;

25-26.01.2024 р. - методичний тренінг «Основні тенденції розвитку акредитаційного процесу та кращі практики роботи галузевих експертних рад». Сертифікат ССОО493014/000048-24  від 26.01.2024 р. (1 кредит ЕКТС);

22-23.02.2023 р. - участь у 54-й науково-методичній конференції викладачів і аспірантів «Вища освіта в контексті глобальних викликів», Полтавський державний аграрний університет. Сертифікат СС00493014/0010327-23 від 23.02.2023 р.;

24-25.02.2021 р. - участь в науково-методичній конференції «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації». Сертифікат СС00493014/000333-21 (12 годин);

26-27.02.2020 р. - участь в науково-методичній конференції «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій». Сертифікат СС00493014/000085-20 (12 годин).

Здобутки

- отримано атестат професора кафедри селекції, насінництва і генетики (2022 р.);

- отримано диплом доктора сільськогосподарських наук (2021 р.);

- знак «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня;

- нагороджений грамотами Міністра агарної політики України;

- нагороджений грамотами Полтавської обласної ради, міського голови м. Полтави;

- нагороджений грамотами Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної адміністрації;

- член Всеукраїнського ГО «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова».

Публікації

- видано навчальний посібник «Технологія заготівлі і зберігання продукції рослинництва ” з грифом Міністерства освіти і науки України;
- співавтор навчального посібника, науково-практичного посібника «Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур»;
- опубліковано близько 80 методичних та інноваційних праць;
- опубліковано понад 50 наукових праць;
- опубліковано ряд статей в періодичних виданнях з актуальних питань сільського господарства.

Керівник наукової тематики: «Еколого-біологічні основи регуляції урожайності і якості зерна пшениці м’якої озимої в Лівобережно-Дніпровській лісостеповій провінції».

Список публікацій: 

Обов'язки

-  Директор Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології;

- голова вченої ради Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології;

- гарант освітньо-професійної програми Насінництво і насіннєзнавство спеціальності 201 Агрономія.

Факультети: