Лавріненко Інна Вікторівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки

Посада: 

Кандидат ветеринарних наук, доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, Інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки

inna.lavrinenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

          Дата народження: 14.03.1978 р.
      Працює на посаді доцента кафедри з 2010 року. 
Викладає дисципліни:

  • Гігієна тварин
  • Інфекційні хвороби бджіл, дрібних тварин та птахів

Освіта

У 2000 році закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. У 2007 році закінчила Полтавську державну аграрну академію спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію магістра з ветеринарної медицини.

Аспірантура

        2006-2009: аспірантура Полтавської державної аграрної академії. Кандидат ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія з 2010 року (ДК № 061576). Тема дисертаційного дослідження: «Отодектоз собак і котів (епізоотологія, діагностика, лікування).

Досвід роботи

2003-2005 р. лікар ветеринарної медицини (Полтавська міська державна лікарня ветеринарної медицини).

Знання мов

російська, німецька

Підвищення кваліфікації

• з 11 квітня по 15 квітня 2011 року – підвищення кваліфікації у Національному науковому центрі "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини".

• з 14 по 15 березня 2011 року – підвищення кваліфікації при Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти («Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»).

• з 19 по 30 вересня 2016 року – підвищення кваліфікації при Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти («Особливості сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Ветеринарна санітарія та гігієна»).

• з 15 по 19 травня 2017 р. – підвищення кваліфікації без відриву від виробництва: Stowarzyszenie Forum Rolnictwa  Ecologiznero im. Mieczyslava Gornego, Potwierdzenie stazu «Zakresie znaczenia i oszczedzania wody w obiegu produkcji ekologicznej», 19.05.2017 р.

• з 23 січня по 23 червня 2017 року – підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 35830447/160-17 «Нормативно правове забезпечення освітньої діяльності Полтавської державної аграрної академії» 23.06.2017 р.

• Інститут вищої освіти НАПН України. Сертифікат учасника ПК – 21707620 № 48/19 Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти.

• Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, № 0232/2021 (172) Тренінг для керівників експертних груп (2021) (1 кред. ЄКТС).

• Course Certificate  The University  of Hong Kong «University Teaching» (2021) (1 кред. ЄКТС).

• Відкритий міжнародний університет розвитку людини «України». Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) № 7/29-07 (2021)(180 годин).

Стажування

            Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 9 років, у т.ч. у ПДАА 9 років.

Публікації

Має 64 праці, з них 42 публікацій наукового характеру. Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові та навчально-методичні праці представлені у доданому файлі*.

Список публікацій: 

Обов'язки

Керівник відділу моніторингу та забезпечення якості освіти

Факультети: