Персональний склад постійних комісій вченої ради Полтавського державного аграрного університету

Атестаційна комісія
з/п
П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
1
Аранчій Валентина Іванівна
кандидат економічних наук, професор
В.о. ректора, голова комісії
2
Галич Олександр Анатолійович
кандидат економічних наук, професор
Перший проректор, член комісії
3
Біловод Олександра Іванівна
кандидат технічних наук,  доцент
Декан інженерно-технологічного факультету, член комісії
4
Дорогань-Писаренко Людмила  Олександрівна
кандидат економічних наук, професор
Декан факультету обліку та фінансів, член комісії
5
Костенко Олена Михайлівна
доктор технічних наук, професор
Проректор з науково-педагогічної роботи, член комісії
6
Кулинич Сергій Миколайович
доктор ветеринарних наук, професор
Декан факультету ветеринарної медицини, член комісії
7
Лінська Світлана Павлівна
Головний бухгалтер, член комісії
8
Маренич Микола Миколайович
доктор сільськогосподарських наук, доцент
Директор навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології, член комісії
9
Радочіна Юлія Ігорівна
Голова первинної профспілкової організації працівників, член комісії
10
Овчарук Олена Михайлівна
кандидат економічних наук, доцент
Начальник відділу кадрів, член комісії
11
Світлична Алла Василівна
 кандидат економічних наук, доцент
Директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, член комісії
12 Семенко Оксана Вікторівна Начальник юридичного відділу, член комісії
13
Шостя Анатолій Михайлович
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Декан факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва,
член комісії
14
Шульга Людмила Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент
Керівник навчально-наукового центру забезпечення освітньої діяльності та якості освіти,
член комісії
 
 
Комісія з питань освітньої діяльності
з/п
П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
1
Костенко Олена Михайлівна
доктор технічних наук, професор
Проректор з науково-педагогічної роботи, голова комісії
2
Галич Олександр Анатолійович
кандидат економічних наук, професор
Перший проректор, член комісії
3
Біловод Олександра Іванівна
кандидат технічних наук,  доцент
Декан інженерно-технологічного факультету, член комісії
4
Вакуленко Юлія Валентинівна,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Керівник навчально-наукового центру інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих, член комісії
5
Дорогань-Писаренко Людмила  Олександрівна
кандидат економічних наук, професор
Декан факультету обліку та фінансів, член комісії
6
Кулинич Сергій Миколайович
доктор ветеринарних наук, професор
Декан факультету ветеринарної медицини, член комісії
7
Лавріненко Інна Вікторівна,
кандидат ветеринарних наук,  доцент
Керівник відділу моніторингу та забезпечення якості освіти,
член комісії
8
Маренич Микола Миколайович
доктор сільськогосподарських наук, доцент
Директор навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології, член комісії
9
Світлична Алла Василівна
 кандидат економічних наук, доцент
Директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, член комісії
10
Шостя Анатолій Михайлович
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Декан факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва, член комісії
11
Шульга Людмила Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент
Керівник навчально-наукового центру забезпечення освітньої діяльності та якості освіти,
член комісії
 
 
 
 
Комісія з питань наукової та інноваційної діяльності
з/п
П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
1
Горб Олег Олександрович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Проректор
з науково-педагогічної, наукової роботи, голова комісії
2
Зоря Олексій Петрович
доктор економічних наук, професор
Заступник декана факультету обліку та фінансів з наукової роботи, член комісії
3

Петраш Олександр Васильович, кандидат технічних наук

Заступник декана інженерно-технологічного факультету з наукової роботи, член комісії
4
Ковальчук Станіслав Богданович
кандидат технічних наук, доцент
Голова Ради молодих вчених,
член комісії
5
Колєснікова Лариса Анатоліївна,
кандидат сільськогосподарських наук
Директор бібліотеки,
член комісії
6
Кравченко Оксана Іванівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Заступник декана факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва з наукової роботи, член комісії
7
Панасова Тетяна Георгіївна
кандидат ветеринарних наук, доцент
Заступник декана факультету ветеринарної медицини з наукової роботи,  член комісії
8
Писаренко Володимир Вікторович
доктор економічних наук, професор
Заступник директора навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій з наукової роботи, член комісії
9
Тютюнник Євгенія Валентинівна
Голова наукового товариства здобувачів вищої освіти, здобувач вищої освіти «Бакалавр», спеціальності «Публічне управління та адміністрування», член комісії
10
Юрченко Світлана Олександрівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Заступник директора навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології з наукової роботи,
член комісії
11
Яснолоб Ілона Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент 
Начальник науково-дослідного сектору, член комісії
 
 
Комісія з правових питань та фінансово-господарської діяльності

з/п

П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
1
Галич Олександр Анатолійович
кандидат економічних наук, професор
Перший проректор,
голова комісії
2
Канцедал Наталія Анатоліївна,
кандидат економічних наук, доцент
Завідувач кафедри обліку і оподаткування, член комісії
3
Лінська Світлана Павлівна
Головний бухгалтер, член комісії
4
Радочіна Юлія Ігорівна
Голова первинної профспілкової організації працівників, член комісії
5
Махрова Марина Станіславівна
Голова первинної профспілкової організації студентів, здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», член комісії
6
Овчарук Олена Михайлівна
кандидат економічних наук, доцент
Начальник відділу кадрів, член комісії
7 Семенко Оксана Вікторівна Начальник юридичного відділу, член комісії
8
Чуга Василь Миколайович
Проректор з АГЧ, член комісії
 
 
 
 
Комісія з питань виховної роботи та студентського самоврядування
з/п
П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
1
Шаравара Тамара Олексіївна
доктор історичних наук, професор
Проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку, голова комісії
2
Бобровський Максим Олександрович
Здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент», член комісії
3
Брашован Данііл Олегович
В.о. голови студентського сенату, здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 073 «Менеджмент»,
член комісії, член комісії
4
Демянченко Владислав Сергійович
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 201 «Агрономія», член комісії
5
Литвиненко Анастасія Вікторівна
Здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» денної форми навчання, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»,  
член комісії
6
Літвінов Петро Юрійович 
Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, член комісії
7
Ліщук Владислав Володимирович
Здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 208 «Агроінженерія», член комісії
8
Мороз Олександр Павлович
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»,  член комісії
9
Помаз Олександр Михайлович,
кандидат економічних наук, доцент
Омбудсмен, член комісії
10
Северин Марія Вікторівна
Здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», член комісії
11
Сенько Інна Михайлівна
Керівник відділу маркетингу, член комісії
12
Шабельник Сергій Сергійович
Голова Ради здобувачів вищої освіти (аспірантів),  член комісії