Зезекало Вікторія Костянтинівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки

Посада: 

Асистент кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки, аспірант

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:
•    Google Академія (Viktoriya Zezekalo)
•   ORCID ID (0000-0003-1430-813X)
• ResearcherID (Y-9225-2019)
• Research Gate (Viktoriya Zezekalo)

Освіта

З 1999 року до 2002 року навчалась у Полтавському базовому медичному училищi за фахом “Сестринська справа”. Диплом з вiдзнакою. В 2003 роцi вступила до Полтавської державної аграрної академiї, факультет ветеринарної медицини. В 2007 роцi отримала диплом спецiалiста за фахом «Ветеринарна медицина». Диплом з вiдзнакою. Цього ж року вступила в магiстратуру Полтавської державної аграрної академiї. В 2008 роцi отримала диплом магiстра за фахом «Ветеринарна медицина». Диплом з вiдзнакою.

Аспірантура

В 2017 році вступила в аспірантуру в ПДАА. Тема дисертаційної роботи «Розроблення ПЛР-тест-систем для видової диференціації окремих видів бактерій порядку Clamydiales». 

Досвід роботи

З 2002 року по 2005 рік, медична сестра.
З 2008 року по 2011 рiк працювала лiкарем ветеринарної медицини.
В 2015 роцi працювала начальником вiддiлу механiзацiї в тваринництвi «Полтавазооветпромпостач»
З 2016 працювала викладчем «Xiangnan university», Китай
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти 3 роки.

 

 

Викладає дисципліни:
• Ветеринарна вірусологія
• Ветеринарна мікробіологія
• Хіміко-бактеріологічний аналіз

Підвищення кваліфікації

Стажування на кафедрі Біотехнології в університеті Xiangnan, Китай. Навчання на курсах молекулярної біології та біоінформатики. Участь у викладацькій та науковій діяльності.

Стажування

З 2011 року по 2013 рiк проходила стажування в Данiї.
З 2013 року по 2014 рiк проходила стажування в США.

Публікації

Опубліковано 9 наукових праць