Передера Сергій Борисович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки

Посада: 

Зав.кафедри, кандидат ветеринарних наук, доцент

Контактна інформація: 

sergii.peredera@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Дата народження: 21 липня 1956 року.

Викладає дисципліни:

  • Іхтіопатологія
  • Протиепізоотичний захист тварин
  • Діагностика, лікування та профілактика інфекційних хвороб тварин

 

Освіта

Закінчив Харківський зооветеринарний інститут у 1978 р.

Аспірантура

Кандидат ветеринарних наук, 16.00.06, ветеринарна санітарія, доцент кафедри інфекційної патології. Тема дисертації „Методи режими дезінфекції птахівничих приміщень аерозолями глутарового альдегіду”. Захистив кандидатську дисертацію на тему: „Методи режими дезінфекції птахівничих приміщень аерозолями глутарового альдегіду” за спеціальністю – 16.00.06, ветеринарна санітарія.

Підвищення кваліфікації

Харківська зооветеринарна академія 2010 рік.
Стажування – TAIEX  (Європейське законодавство галузі безпеки харчових продуктів)   Організовано спільно з Державною ветеринарною і фіто санітарною службою України та Науково-методичним центром аграрної освіти.

1. ДВНЗ «Національний університет біоресурсів і природокористування України» Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності у веденні дисципліни «Вірусологія»» 30.09.2016 р.
2. 3 Міжнародний симпозіум «Підвищення обізнаності та освіти з безпеки та біозахисту в Україні» (5-7 квітня 2017р). Проект Р633, Сертифікат.
3. Семінар тренінг: «Безпека і якість продуктів та перспектива виходу української продукції на європейський ринок» Сертифікат, НМЦ 38282994/№1236-17, від 30.05.17р.
4. «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України
Посвідчення ВМ 00497087/0000004-18
За спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза. Епізоотичний стан, діагностика, ветеринарно-санітарні заходи з профілактики емерджентних хвороб 05 травня 2018 р
5. Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти. Свідотство СС 0493706/009349-19.Від 5квітня 2019 р
Науково методичні аспекти вивчення протиепізоотичного захисту тварин (150 год)
6. Науково-методична конференція «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення  якості у контексті сучасних трансформацій»
ПДАА
Сертифікат СС00493014/000111-20
26-27 лютого 2020 р  (12 годин)
7. Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо-наукові аспекти контролю Інфекційних хвороб тварин в Україні»
МОН України НМЦ вищої та фахової перед вищої освіти
Сертифікат   НМЦ 38282994/ №2160-19
28 листопада 2019 р. (8 годин)
8. 111 Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні»
Сертифікат СС00493014/00024-20
ПДАА
21-22 травня 2020 р (6 годин)
9. Науково-методична конференція «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління  якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації»
ПДАА
Сертифікат СС00493014/000363-21
24-25 лютого 2021 р  (12 годин)

Здобутки

Член спеціалізованої вченої ради при Сумськом НАУ з захисту дисертаційних робіт зі спеціальності 16. 00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія».

Член Науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії, підкомісія 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза" Міністерства освіти і науки України, Депертамент вищої освіти.

Публікації

Опубліковано: 56 наукових статей, 1 деклараційний патент, 1 монографію.

Факультети: