Відділ із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку

36003, м. Полтава,
вул. Сковороди 1/3,
4 корпус, к. 405 
тел.(факс) (0532) 57-30-79
e-mail: od@pdaa.edu.ua
ipod_agro@ukr.net

На базі факультету післядипломної освіти та школи підвищення кваліфікації спеціалістів із виробництва свинини було створено Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії, який, згідно з рекомендацією Міністерства аграрної політики України та відповідно до рішення вченої ради академії, змінив назву на Інститут післядипломної освіти (наказ по академії від 15 лютого 2007 р. № 24).

У 2018 році Інститут післядипломної освіти було  реорганізовано у Відділ забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку (Наказ № 117 від 26 червня 2018 р.)

Зараз відділ очолює Вараксіна Олена Вікторівна.

Пономаренко Тетяна Василівна – провідний фахівець відділу
 Баган Надія Валеріївна – лаборант відділу

Освіта дорослих є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

Напрямами діяльності  відділу є:

 • підвищення кваліфікації спеціалістів та фахівців аграрного сектору, а також приватних осіб;
 • підвищення кваліфікації та стажування професорсько-викладацького складу академії та учасників освітнього процесу  інших закладів освіти;
 • навчання, підвищення кваліфікації осіб на замовлення обласного та районних центрів зайнятості, підприємств, установ і організацій різних форм власності, а також приватних осіб;
 • навчання та підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та сільськосподарських експертів-дорадників;
 • провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за робітничими професіями:
- оператор комп’ютерного набору;
- адміністратор;
- оператор із штучного осіменіння тварин і птиці;
- водій автотранспортних засобів (категорія «В»);
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ( категорія «А1», «А2», «В1»);
- лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу.
 • організація освітнього процесу на курсах на замовлення господарюючих суб’єктів та приватних осіб за такими програмами:
- прикладні програми з бухгалтерського обліку;
- іноземної мови;
- за програмою хіміко-бактеріологічного аналізу (для працівників харчової сфери);
- фахівець у сфері якості зерна (за програмою утилізація та рекуперація відходів; управління сферою погодження з відходами на локальному, регіональному та глобальному рівні);
- з основ менеджменту;
- курси за різними програмами в межах акредитованих спеціальностей.
 • участь у програмах місцевого самоврядування;
 • надання консультацій щодо працевлаштування;
 • співпраця з роботодавцями;
 • популяризація принципів академічної доброчесності;
 • проведення перевірок авторських текстів на наявність запозичень.

Відділ постійно вдосконалює форми і методи роботи шляхом:

 • покращання інформування населення про діяльність відділу і можливості підготовки та перепідготовки фахівців різних напрямів;
 • вдосконалення та розширення можливостей асортименту надання послуг з використання інноваційних освітніх технологій;
 • запровадження тренінгових програм для вдосконалення та оптимізації освітнього процесу;
 • активізація різних форм зв’язків із громадськістю та співпраці з державними органами й громадськими організаціями.
 • здійснення видавничої діяльності, випуск навчальної та науково-методичної літератури;
 • укладення угод і договорів про співробітництво, встановлення прямих зв’язків з відповідними центрами, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами;

В умовах оптимізації освітнього процесу в контексті наближення його до європейських стандартів перед відділом постає завдання активізувати й урізноманітнити методи інноваційного навчання та підготовки слухачів, створити відеокурси та електронні версії навчальних дисциплін.