Відділ із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку

ПОНОМАРЕНКО
Тетяна Василівна

провідний фахівець відділу

ШВЕЦЬ
Тетяна Вікторівна

лаборант відділу

 
 
 
 

 

 

На базі факультету післядипломної освіти та школи підвищення кваліфікації спеціалістів із виробництва свинини було створено Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії, який, згідно з рекомендацією Міністерства аграрної політики України та відповідно до рішення вченої ради академії, змінив назву на Інститут післядипломної освіти (наказ по академії від 15 лютого 2007 р. № 24).

У 2018 році Інститут післядипломної освіти було  реорганізовано у Відділ забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку (Наказ № 117 від 26 червня 2018 р.)

Освіта дорослих є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

 

Напрямами діяльності  відділу є:

 • підвищення кваліфікації спеціалістів та фахівців аграрного сектору, а також приватних осіб;
 • підвищення кваліфікації та стажування професорсько-викладацького складу Університету та учасників освітнього процесу  інших закладів освіти;
 • навчання, підвищення кваліфікації осіб на замовлення обласного та районних центрів зайнятості, підприємств, установ і організацій різних форм власності, а також приватних осіб;
 • навчання та підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та сільськосподарських експертів-дорадників;
 • співпраця із центрами зайнятості, супровід навчання на підставі ваучера;
 • провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за робітничими професіями:
- оператор комп’ютерного набору;
- адміністратор;
- оператор із штучного осіменіння тварин і птиці;
- водій автотранспортних засобів (категорія «В»);
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ( категорія «А1», «А2», «В1»);
- лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу.
 • організація освітнього процесу на курсах на замовлення господарюючих суб’єктів та приватних осіб за такими програмами:
- прикладні програми з бухгалтерського обліку;
- іноземної мови;
- за програмою хіміко-бактеріологічного аналізу (для працівників харчової сфери);
- фахівець у сфері якості зерна (за програмою утилізація та рекуперація відходів; управління сферою погодження з відходами на локальному, регіональному та глобальному рівні);
- з основ менеджменту;
- курси за різними програмами в межах акредитованих спеціальностей.
 • участь у програмах місцевого самоврядування тощо.

 

Відділ постійно вдосконалює форми і методи роботи шляхом:

 • покращання інформування населення про можливості підготовки та перепідготовки фахівців різних напрямів;
 • вдосконалення та розширення напрямів надання освітніх послуг;
 • запровадження тренінгових програм для вдосконалення освітнього процесу;
 • активізація різних форм зв’язків із громадськістю та співпраці з державними органами влади й громадськими організаціями.
 • встановлення зв’язків з відповідними центрами, закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами. Виключення складають заклади освіти (наукові установи) з іноземними інвестиціями держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором або державою-окупантом, або заклад освіти (наукова установа), зареєстрований на території такої держави, або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якого є резидентом державиагресора або держави-окупанта, або у разі, коли іноземний заклад освіти (наукова установа) має постійне місцезнаходження на території державиагресора, держави-окупанта або держави, що не визнає тимчасово окуповані території такими, що належать Україні.

 

 
4 корпус, к. 405 
тел. (0532) 57-30-79
тел. +38-066-467-19-18