Відділ із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку

ПОНОМАРЕНКО
Тетяна Василівна

провідний фахівець відділу

ДЯЧЕНКО
Юлія Сергіївна

лаборант відділу

 
 
 
 

 

 

На базі факультету післядипломної освіти та школи підвищення кваліфікації спеціалістів із виробництва свинини було створено Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії, який, згідно з рекомендацією Міністерства аграрної політики України та відповідно до рішення вченої ради академії, змінив назву на Інститут післядипломної освіти (наказ по академії від 15 лютого 2007 р. № 24).

У 2018 році Інститут післядипломної освіти було  реорганізовано у Відділ забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку (Наказ № 117 від 26 червня 2018 р.)

Освіта дорослих є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

 

Напрямами діяльності  відділу є:

 • підвищення кваліфікації спеціалістів та фахівців аграрного сектору, а також приватних осіб;
 • підвищення кваліфікації та стажування професорсько-викладацького складу Університету та учасників освітнього процесу  інших закладів освіти;
 • навчання, підвищення кваліфікації осіб на замовлення обласного та районних центрів зайнятості, підприємств, установ і організацій різних форм власності, а також приватних осіб;
 • навчання та підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та сільськосподарських експертів-дорадників;
 • провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за робітничими професіями:
- оператор комп’ютерного набору;
- адміністратор;
- оператор із штучного осіменіння тварин і птиці;
- водій автотранспортних засобів (категорія «В»);
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ( категорія «А1», «А2», «В1»);
- лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу.
 • організація освітнього процесу на курсах на замовлення господарюючих суб’єктів та приватних осіб за такими програмами:
- прикладні програми з бухгалтерського обліку;
- іноземної мови;
- за програмою хіміко-бактеріологічного аналізу (для працівників харчової сфери);
- фахівець у сфері якості зерна (за програмою утилізація та рекуперація відходів; управління сферою погодження з відходами на локальному, регіональному та глобальному рівні);
- з основ менеджменту;
- курси за різними програмами в межах акредитованих спеціальностей.
 • участь у програмах місцевого самоврядування;
 • надання консультацій щодо працевлаштування;
 • співпраця з роботодавцями;
 • популяризація принципів академічної доброчесності;
 • проведення перевірок авторських текстів на наявність запозичень.

 

Відділ постійно вдосконалює форми і методи роботи шляхом:

 • покращання інформування населення про діяльність відділу і можливості підготовки та перепідготовки фахівців різних напрямів;
 • вдосконалення та розширення можливостей асортименту надання послуг з використання інноваційних освітніх технологій;
 • запровадження тренінгових програм для вдосконалення та оптимізації освітнього процесу;
 • активізація різних форм зв’язків із громадськістю та співпраці з державними органами й громадськими організаціями.
 • здійснення видавничої діяльності, випуск навчальної та науково-методичної літератури;
 • укладення угод і договорів про співробітництво, встановлення прямих зв’язків з відповідними центрами, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами;

 

В умовах оптимізації освітнього процесу в контексті наближення його до європейських стандартів перед відділом постає завдання постійно активізовувати й урізноманітнювати методи інноваційного навчання та підготовки слухачів, створювати відеокурси та електронні версії навчальних дисциплін.

 
4 корпус, к. 405 
тел.(факс) (0532) 57-30-79
e-mail: od@pdaa.edu.ua,