Єгорова Олена Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів, банківської справи та страхування

Посада: 

Професор кафедри , голова ради з якості вищої освіти спеціальності Туризм

Вчені звання: 

2008 р. - доцент кафедри фінансово-економічного аналізу та статистики

Контактна інформація: 

olena.yehorova@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

Призначена на посаду доцента з 1 вересня 2004 року. Основні навчальні курси: «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», "Статистика".

Освіта

2008-2009 рр. Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, спеціальність «Фінанси», кваліфікація спеціаліст з фінансів
1991-1997 рр. Полтавський державний сільськогосподарський інститут, диплом з відзнакою, спеціальність «Аграрний менеджмент», кваліфікація - економіст-організатор

Аспірантура

1998-2000 рр. Полтавський державний сільськогосподарський інститут

Докторантура

Доктор філософії з 2008 р.

Досвід роботи

 • 2000-2001 рр. – асистент кафедри статистики та економічного аналізу Полтавського державного сільськогосподарського інституту;
 • 2001-2003 рр. – асистент кафедри статистики та економічного аналізу Полтавської державної аграрної академії;
 • 2003-2004 рр. – старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу Полтавської державної аграрної академії;
 • 2004-2009 рр. – доцент кафедри фінансово-економічного аналізу та статистики Полтавської державної аграрної академії;
 • 2009-2022 рр. – доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії;
 • 3 01.09.2022 р. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Полтавського державного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації

 •  Участь у 52 науково-методичній конференції викладачів і аспірантів ПДАА«Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації», 24-25 лютого 2021 р., Полтавська державна аграрна академія. (Сертифікат, 12 годин).
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, тема: «Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни «Економічний аналіз» у вищій школі», 20 березня-05 квітня 2019 р., свідоцтво СС 00493706/009316-19 від 05.04.2019 р. (150 годин).
 • 2011 р. підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, участь у семінарі педагогічної майстерності за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»
 • 2009 р. стажування без відриву від виробництва на кафедрі статистики Полтавського університету споживчої кооперації
 • 2003 р. захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК, спеціалізована Вчена рада Дніпропетровського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України
 • 2002 р. стажування у Полтавському територіальному відділенні Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України
 • 2001 р. складання кандидатського іспиту з спеціальності «Економіка сільського господарства і АПК»
 • 1998 р. складання кандидатського іспиту з філософії
 • 1998 р. складання кандидатського іспиту з іноземної (англійської) мови

Стажування

Кафедра туристичного та готельного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 04 жовтня  2021 року по 16 грудня  2021 року.

2014р. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти. Стажування без відриву від виробництва, участь у семінарі педагогічної майстерності «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 17-28 лютого 2014 р.

Участь у семінарах

Участь у вебінарах компанії Clarivate Analytics:
- «Ресурси Clarivate для наукової діяльності» (5 січня 2021 р.). (Сертифікат, 2 год.);
- «Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки» (14 січня 2021 р.). (Сертифікат, 1 год.);
- «Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки» (9 березня 2021 р.). (Сертифікат, 1 год.);
- «Виклики відкритого доступу» (9 червня 2021 р.). (Сертифікат, 1 год.).
-  «Як опублікуватися у міжнародному виданні?» (11 червня 2021 р.). (Сертифікат, 1 год.).
- «Нові дані, метрики та інтерфейс у Jornal Citation Reports» (7 вересня 2021 р.). (Сертифікат, 1 год.).

Здобутки

 • 2008 р. - одержання диплома доктора філософії
 • 2008 р. - доцент кафедри фінансово-економічного аналізу та статистики
 • 2003 р. - одержання диплома кандидата економічних наук

Публікації

Має більше 180 публікацій, з них 80 наукового та 100 навчально-методичного характеру.  Є співавтором навчального посібника з дисциплін "Аналіз господарської діяльності", «Статистика» для студентів вищих навчальних закладів. Приймає активну участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій різного рівня. Постійно підвищує кваліфікацію шляхом стажування на виробництві та у ВНЗах.

 

Список публікацій: 

Обов'язки

 • 2001 р. – по даний час куратор академічних груп, курсів;
 • 2012 р. - по даний час - відовідальна по кафедрі за наукову роботу;
 • 2007-2010 рр. - заступник завідувача кафедри (назва кафедри: у 2007-2008 рр. фінансово-економічного аналізу та статистики; у 2008-2009 рр. - фінансового аналізу, статистики та економічної теорії; 2009-2010 рр. – економічної  теорії та економічних досліджень)
 • 2008-2009 рр. - заступник декана факультету обліку та фінансів з наукової роботи
 • 2001-2008 рр. - позаштатний кореспондент газети «Моя академія»

Факультети: