Рудич Алла Іванівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів, банківської справи та страхування

Посада: 

професор кафедри

Вчені звання: 

Доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень

Контактна інформація: 

 

alla.rudych@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Основні навчальні курси: «Статистика», «Фінансова статистика», «Теорія економічного аналізу», «Фінансовий аналіз».

Освіта

1985-1989 рр. Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність – бухгалтерський облік в сільському господарстві 2015 р. Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, спеціальність – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Аспірантура

1996-2000 рр. Аспірантура Полтавський державний сільськогосподарський інститут, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Досвід роботи

1990 р. Головний бухгалтер колгоспу «Вітчизна» Козельщинського району
1990-1992 Головний бухгалтер соціальної служби для молоді Полтавської обласної державної адміністрації
1992-2022 рр. асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедр бухгалтерського обліку, фінансів та аналізу; статистики та економічного аналізу; фінансово-економічного аналізу та статистики; економічної теорії та економічних досліджень
З 01.09.2022 р. професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Підвищення кваліфікації

2014 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України

Стажування

2014 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Надія» м. Полтава

Участь у семінарах

 2015 р. Тренінг з планування діяльності ініціативи «Університет, дружній до сім’ї»

Здобутки

2010 р. Одержання диплома кандидата економічних наук
2010 р. Одержання диплома доктора філософії
2012 р. Одержання атестата доцента кафедри економічної теорії та   економічних досліджень

Нагороджена Почесними грамотами Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА, Міського голови та Полтавської державної  аграрної академії

Публікації

  • Опубліковано 53 наукових статей і тез, одноособово та у співавторстві
  • Видано 67 навчально-методичні праці, одноособово та у співавторстві

Список публікацій: 

Обов'язки

Секретар кадрової комісії з присвоєння вчених звань доцента і професора

Факультети: