Спеціальність "Харчові технології"

 

 

На факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва здійснюється підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» для підприємств харчової промисловості за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «Бакалавр»та "Магістр" за освітньо-професійною програмою «Харчові технології»

  

 

Навчання за ступенями вищої освіти:

«Бакалавр» – термін навчання 4 роки та скорочений термін навчання 2 роки

«Магістр» – термін навчання 1,5 роки

Ліцензійний обсяг на першому (бакалаврському) рівні 170 осіб, на другому (магістерському) – 45 осіб.

Університет готує фахівців з харчових технологій вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів з метою їх участі в технологічній, науково-дослідній, організаційно-технологічній і викладацькій діяльності.

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою  «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» отримують глибокі теоретичні знання та володіють професійними навичками з сучасних технологій переробки харчової сировини, виробництва високоякісних харчових продуктів (Технологія бродильних виробництв; Технологія води і водопідготовки; Технологія жирів і жирозамінників; Технологія зберігання і переробки зерна; Технологія консервування плодів та овочів; Технологія молока і молочних продуктів; Технологія м'яса і м'ясних продуктів; Технологія хліба, макаронних виробів та харчоконцентратів; Технологія цукру та кондитерських виробів), розробки нових видів продукції функціонального та профілактичного спрямування, контролю та управління виробництвом і якістю продукції згідно європейських вимог, технологічного обладнання харчових виробництв; проектування і реконструкції підприємств харчової промисловості, впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій, визначення економічної ефективності технологічних процесів.

Однією з форм організації освітнього процесу в університеті є практична підготовка студентів.  За період навчання здобувачі вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» проходять навчальні (Вступ до харчових технологій, Загальна технологія харчових виробництв) та виробничі (Загально-технологічна, Переддипломна) практики на провідних підприємствах Полтавської та інших областей України: ПП «Білоцерківська агропромислова група» смт. Білоцерківка; ТОВ «Домінік Ко» м. Полтава; ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» м. Глобине; ТОВ «Укролія» смт. Диканька; ТОВ «Україна» (м’ясокомбінат) м. Карлівка; ТДВ «Укроліяпродукт» м. Зіньків; ПрАТ «Охтирський пивоварний завод» м. Охтирка; ТОВ «Глобинський переробний завод» м. Глобине; ФОП Венгровський В.В. ТМ «Тахтаулівські ковбаси» смт. Тахтаулове; ТОВ «Новооржицький цукровий завод» смт. Новооржицьке; Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Полтавській області; Державне підприємство дослідне господарство «Степне» с. Степне; ПрАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство» та інших підприємствах харчової промисловості України згідно індивідуальних договорів.

 

Випускники працюють на підприємствах харчової промисловості, установах, організаціях усіх форм власності на первинних інженерних посадах підприємств з переробки молока, м’яса, зерна, хлібозаводах, з виробництва рибних, овочевих, м’ясних консервів, у науково-дослідних і проектних організаціях, коледжах та  закладах вищої освіти.

Випускники зі ступенем вищої освіти «Бакалавр» можуть займати посади:

 • головного технолога

 • майстра цеху/виробництва

 • майстра виробничої лабораторії

 • начальника лабораторії з контролю виробництва

 • техніка-технолога з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

 • техніка-технолога з виробництва жирів і жирозамінників

 • техніка-технолога з виробництва полісахаридів

 • техніка-технолога з бродильного виробництва та виноробства

 • техніка-технолога з виробництва молочних продуктів

 • техніка-технолога з виробництва м'ясних продуктів

 • техніка-технолога зі зберігання та переробки зерна

 • техніка-технолога з переробки риби та морепродуктів

 • інспектора з контролю якості продукції.

 

        

 

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» отримують кваліфікацію «Магістр з ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ», яка формує у здобувачів навички розв’язувати складні задачі та проблеми харчових технологій, що передбачає проведення досліджень та/або впровадження інновацій.

Здобувачі отримують глибокі теоретичні знання та володіють професійними навичками з навчальних дисциплін: Інноваційні технології харчових виробництв; Крафтові технології, Методологія та організація наукових досліджень, Міжнародні та національні системи захисту інтелектуальної власності; Моделювання та оптимізації харчових систем та технологій; Планування експериментів та аналіз результатів, Сучасні методи дослідження сировини та харчових продуктів, Технології органічних харчових продуктів, Управління розвитком харчових підприємств, Міжнародні та національні системи забезпечення якості харчових продуктів; Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях харчової продукції, Кваліметрія харчових виробництв, Сучасні матеріали та технології пакування харчової продукції, Холодильні системи та кріогенні технології у харчових галузях, Експертиза харчових продуктів, Технології харчових продуктів з нетрадиційної сировини, Сучасні технології зберігання харчової продукції, Організація підприємницької діяльності, Субкритичні технології в харчових виробництвах та ін.

 

Науково-дослідну та переддипломну практики здобувачі вищої освіти ступеня «магістр» проходять у лабораторіях та виробничих підрозділах на провідних підприємствах галузей харчової промисловості України різних форм власності.

Випускники зі ступенем вищої освіти «Магістр» можуть займати посади:

 • директора (начальника, іншого керівника) підприємства

 • директора (генерального директора, начальника, іншого керівника) наукової установи (організації)

 • головного технолога

 • начальника / завідувача лабораторії (науково-дослідної, виробництва)

 • фахівця з виробництва харчових продуктів

 • технолога-дослідника зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва

 • технолога-дослідника з виробництва та переробки продукції тваринництва

 • інженера-технолога

 • інспектора з контролю якості продукції

 • інженера з якості.

 

     

 

 

 

Контактна інформація:

36003 м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

e-mail: pdaa@pdaa.edu.ua

Приймальна комісія e-mail: vstup@pdaa.edu.ua

(0532) 60-73-94 – секретар приймальної комісії;

(0532) 61-26- 63 – відповідальний секретар приймальної комісії;

(0532) 56-51-87 – декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва професор Анатолій Михайлович Шостя

(066) 731-98-95 – гарант спеціальності Харчові технології доцент Будник Ніна Василівна