Спеціальність «Філологія»

 

 

  Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійною програмою Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша  англійськаспеціальності 035 «Філологія».

 

 

 

                                                              Форми навчання:

денна

заочна.

    Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Германські мови та літератури спеціальності 035 «Філологія» здійснюється на базі сучасних технологій в сфері науки та освіти за ступенем:

Презентація спеціальності

 

     Розширення економічних, суспільно-політичних і культурних взаємозв’язків України з іншими державами, розвиток міжнародного туризму, стрімке зростання обсягів інформації викликало потребу у підготовці філологів – фахівців із перекладу.
Філологія – це комплексна гуманітарна наука, що досліджує культурні надбання. Філологічні дисципліни: мовознавство, літературознавство, фольклористика, текстологія, риторика, стилістика, а також семіотика, поетика, палеографія, джерелознавство дають змогу різнобічно вивчити мову й літературу будь-якого етносу. Філологія сприяє правильному розумінню тексту – основного предмета дослідження – як історичного джерела чи художньої пам’ятки, так і офіційно-ділового документа, залучаючи описовий, порівняльно-історичний, структурний, трансформаційний та інші лінгвістичні методи.
Філолог-перекладач – це фахівець, який професійно володіє іноземною мовою, здійснює усний та письмовий переклади спеціалізованої літератури, зокрема текстів аграрного, технічного, юридичного, соціально-економічного, медичного спрямування, а також художніх текстів.
Перекладач – одна з найпрестижніших і затребуваних професій сучасності. Фахові знання перекладача знадобляться в будь-якій сфері суспільної діяльності – економічній (виробничій), соціальній, політичній, духовній. Діапазон місць працевлаштування філолога-перекладача доволі широкий: вітчизняні підприємства малого, середнього та великого бізнесу; наукові, громадські установи й організації; бюро перекладів; ЗМІ, інформаційні служби, теле- та радіокомпанії; міжнародні компанії та організації, посольства іноземних держав тощо.
Отже, обравши філологічну освіту, ви матимете змогу працевлаштуватися не залежно від місця проживання, мати доступ до різноманітних джерел інформації, бути конкурентоздатним фахівцем на ринку праці.
 

На яких посадах може працювати перекладач:

 • перекладач (робота з юридичними, технічними, економічними, медичними, дипломатичними, художніми та іншими фаховими текстами, зокрема й аграрного спрямування);
 • перекладач-референт;
 • референт прес-служби державних і дипломатичних установ;
 • науковий співробітник;
 • редактор перекладів;
 • менеджер з міжнародних зв’язків;
 • керівник підрозділів з міжнародних зв’язків у політичних і громадських організаціях, органах влади та ЗМІ;
 • фахівець із зв’язків з громадськістю і пресою;
 • гід-перекладач;
 • фахівець туристичного агентства;
 • контент-менеджер.

Презентація спеціальності 035 "Філологія"