Спеціальність «Біотехнології та біоінженерія»

На факультеті агротехнологій та екології здійснюється підготовка за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Презентація спеціальності

 • за ступенем вищої освіти Бакалавр - освітньо-професійна програма «Біотехнології та біоінженерія»

Форма навчання – денна.

Успішне виконання освітньої програми дає змогу отримати ступінь вищої освіти «Бакалавр».

Можливість подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», в аспірантурі та докторантурі: очна та заочна форми навчання.

Навчання за ступенями вищої освіти:

 • БАКАЛАВР (162 – Біотехнології та біоінженерія) – термін навчання 3 роки 10 місяців

Ліцензований обсяг

Спеціальність

Ступінь вищої освіти

Кількість осіб

162 «Біотехнології та біоінженерія»

Бакалавр

25

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія» отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр», який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов'язків в сфері своєї фахової діяльності.

Формування контингенту студентів:

 • випускники повної середньої школи (11 класів).

Вступні іспити:

 • на основі повної загальної середньої освіти: сертифікати ЗНО з дисциплін, які передбаченні в правилах прийому до ПДАУ;
 • на основі ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста: сертифікати ЗНО з дисциплін, які передбаченні в правилах прийому до ПДАУфаховий іспит.

Підготовка фахівців здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • за рахунок коштів юридичних осіб;
 • за рахунок коштів фізичних осіб;
 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

В процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:

 • пройти виробниче стажування за кордоном;
 • пройти стажування та навчання у ЗВО Німеччини, Польщі, Австрії, Угорщини;
 • одержати навички дослідника та декількох робочих професій.

Випускники можуть працювати на таких підприємствах:

 

а також:

 • в науково-дослідних, освітніх, науково-виробничих, проектних організаціях, що пов'язані з вирішенням агротехнічних проблем;
 • в органах управління природокористуванням;
 • на інженерних та управлінських посадах в організаціях агропромислового комплексу, харчової та біохімічної промисловості.

Посади, які може займати спеціаліст:

 • Інженер-технолог виробничо-технічної лабораторії
 • Інженер лаборант
 • Майстер виробництва
 • Керівник лабораторії
 • Хімік
 • Біолог
 • Біотехнолог
 • Бактеріолог
 • Біофізик
 • Начальник лабораторії

Біотехнологія – галузь науки, що досліджує можливості використання живих організмів та біологічних процесів у промисловому виробництві. Сільськогосподарська біотехнологія, також відома як agritech, є сферою аграрної науки, що включає використання наукових засобів і методів:

 • біотехнологічні методи виробництва препаратів, альтернативних хімічним пестицидам;
 • біотехнологія препаратів – фіксаторів поживних елементів рослин та їх захисту;
 • біотехнології в регулюванні родючості ґрунтів;
 • біотехнологічні аналітичні системи (біосенсори, що працюють на основі ферментів, клітинні біосенсори);
 • біотехнології безвірусного посадкового матеріалу;
 • біотехнологія отримання енергоносіїв із фітомаси (біотехнологія альтернативних видів палива – біогазу, біотехнологія виробництва біоетанолу та біодизельного палива);
 • виробництво біодобрив, біопестицидів, біодеградантів, регуляторів росту рослин.

Колектив факультету агротехнологій та екології запрошує всіх бажаючих отримати вищу освіту та стати фахівцем з біотехнологій.

Наша адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3

E-mail: vstup@pdaa.edu.ua; https://www.pdaa.edu.ua

Довідки за телефонами: (0532) 60-73-94 – приймальна комісія:

(0532) 56-58-01 – деканат факультету агротехнологій та екологіїї